Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Dudzele

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
14656
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14656

Besluiten

Centrum van Dudzele
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1979  ID: 1293

Beschrijving

De dorpskom van Dudzele is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het centrum van Dudzele (onder meer de kerk Sint Pieters Banden, oude pastorie, romaanse torenruïne en huis met smidse) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Dudzele

Amaat Vynckestraat, Feverystraat, Sint-Lenardsstraat, Westkapelse Steenweg (Brugge)
De dorpskom van Dudzele wordt gevormd door de Sint-Lenardsstraat, het dorpsplein, de Amaat Vynckestraat, de Westkapelse Steenweg en de Damse Steenweg. Centraal bevindt zich de Sint-Pietersbandenkerk met zijn romaanse torenruïne, de voormalige meisjesschool, de pastorie en de voormalige smidse.

Is de omvattende bescherming van

Bibliotheek en museum

Sint-Lenardsstraat 47 (Brugge)
Vrijstaand dubbelhuis met een deels ommuurde tuin. Verankerde witbeschilderde en bepleisterde lijstgevel. Rechthoekige muuropeningen met arduinen lekdrempels. Bewaard schrijnwerk.


Dorpswoning

Westkapelse Steenweg 40 (Brugge)
Eenvoudige halfvrijstaande eenlaagswoning vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Dorpswoning met smidse

Westkapelse Steenweg 42 (Brugge)
Voormalige smidse opgenomen in dorpsgezicht. Oorspronkelijke locatie van het Onze-Lieve-Vrouwhuis.


Gedenkkapel van het Heilig Hart

Westkapelse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Gedenkkapel van het Heilig Hart voor de gesneuvelden (Eerste en Tweede Wereldoorlog). Gebouwd in 1919 naar ontwerp van architect René Cauwe (Brugge).


Herberg Oostbrabant

Amaat Vynckestraat 2 (Brugge)
Eénlaagsgebouw met vermoedelijk oude kern daterend uit de 17de eeuw. Verankerde baksteenbouw.


Hoekhuis

Westkapelse Steenweg 46 (Brugge)
Hoekpand bij de Amaat Vynckestraat. Vermoedelijk is huidig volume restant van vroegere brouwerij. Breedhuis met oude 17de-eeuwse kern.


Huis Bona Dies

Amaat Vynckestraat 3 (Brugge)
Vrijstaande woning met hoofdvolume van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Twee opkamertraveeën. Verankerde baksteenbouw met bouwnaad tussen hoofdvolume en de twee opkamertraveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer (Brugge)
Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.


Pastorie Pronkenburg

Amaat Vynckestraat 4 (Brugge)
Huidig gebouw dateert van 1877. Heden vrijstaand dubbelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel, bepleisterd en beschilderd boven een grijze plint. Hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Links lager volume van twee traveeën.


Sint-Gregoriusschool

Sint-Lenardsstraat 58 (Brugge)
Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum". Schoolcomplex "Vrije basisschool de Lenaard", gelegen op de hoek van de straat Stokerij, bestaat nu enerzijds uit een gebouw met administratieve functies en anderzijds uit de klaslokalen.