Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Dudzele

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-08-1979 tot heden

ID: 14656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14656

Besluiten

Centrum van Dudzele
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1979  ID: 1293

Beschrijving

De dorpskom van Dudzele is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het centrum van Dudzele (onder meer de kerk Sint Pieters Banden, oude pastorie, romaanse torenruïne en huis met smidse) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Dudzele

Amaat Vynckestraat, Feverystraat, Sint-Lenardsstraat, Westkapelse Steenweg (Brugge)
De dorpskom van Dudzele wordt gevormd door de Sint-Lenardsstraat, het dorpsplein, de Amaat Vynckestraat, de Westkapelse Steenweg en de Damse Steenweg. Centraal bevindt zich de Sint-Pietersbandenkerk met zijn romaanse torenruïne, de voormalige meisjesschool, de pastorie en de voormalige smidse.


Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Westkapelse Steenweg 40 (Brugge)
Eenvoudige halfvrijstaande eenlaagswoning vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Dorpswoning met smidse

Westkapelse Steenweg 42 (Brugge)
Voormalige smidse opgenomen in dorpsgezicht vastgelegd bij M.B. van 21/08/1979. Oorspronkelijke locatie van het Onze-Lieve-Vrouwhuis.


Gedenkkapel van het Heilig Hart

Westkapelse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Westkapelse Steenweg z. nr. Gedenkkapel van het H. Hart voor de gesneuvelden (Eerste en Tweede Wereldoorlog). Gebouwd in 1919 naar ontwerp van architect René Cauwe (Brugge).Neogotische kapel met schip en driezijdig koor afgedekt met leien zadeldak. Verankerde rode baksteenbouw, voor- en zijgevel voorzien van steunberen afgedekt met arduinen dekstukken. Bekronende kruisbloem. Hoofdgevel met


Herberg Oostbrabant

Amaat Vynckestraat 2 (Brugge)
* Amaat Vynckestraat nr. 2. Voormalige herberg z.g. "<italic>Oostbrabant</italic>". Hoekpand bij Amaat Vynckeplein. Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum" (K.B. van 21/08/1979). Huidig volume staat reeds weergegeven op kaart van ca. 1800, doch vermoedelijk met oude kern cf. kaart van 1713. Eenlaagsgebouw met vermoedelijk oude kern daterend uit de 17de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Z


Hoekhuis

Sint-Lenardsstraat 47 (Brugge)
* Sint-Lenardsstraat nr. 49. Hoekpand bij het Amaat Vynckeplein. Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum" (K.B. van 21/08/1979). Voormalige bibliotheek en heemkundig museum. Gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw ter vervanging van het Sint-Lenaartshuis. In opdracht van pastoor Wulleman gebouwd die het pand afstond aan de kerkfabriek in 1869. Volgens gevelsteen: "HIER LEEFDE EN WER


Hoekhuis

Westkapelse Steenweg 46 (Brugge)
Hoekpand bij de Amaat Vynckestraat. Vermoedelijk is huidig volume restant van vroegere brouwerij. Breedhuis met oude 17de-eeuwse kern.


Huis Bona Dies

Amaat Vynckestraat 3 (Brugge)
Amaat Vynckestraat nr. 3. Huis z.g. "BONA DIES" cf. opschrift. Eerste vermelding in documenten van 1544. In 1677 omschreven als een "hofstedekin" en in 1744 als "<italic>met een huis van plaisance dat op 't erve staat</italic>". In 1802 omschreven als "<italic>een Kasteelgoed, genaemd Bona Dies ... binnen de prochie Dudzeele</italic>". Huidig uitzicht is volgens het kadaster het resultaat


Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer (Brugge)
Sint-Lenardsstraat nr. 47. Z.g. Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en *romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939. Opgenomen in het dorpsgezicht (K.B. van 21/08/1979) samen met de oude pastorie, de romaanse torenruïne en het huis van de smidse.Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen: <bold>1109</bold>: het B


Pastorie Pronkenburg

Amaat Vynckestraat 4 (Brugge)
* Amaat Vynckestraat nr. 4. Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum" (K.B. van 21/08/1979). Voormalige pastorie of huis z.g. "<italic>Pronkenburg</italic>", thans woonhuis. Sinds 1604 hier aanwezigheid van pastorie. Huidig gebouw dateert van 1877. Toen werd de pastorie gedeeltelijk heropgebouwd. Thans vrijstaand dubbelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel, bepleisterd en beschilderd


Sint-Gregoriusschool

Sint-Lenardsstraat 58 (Brugge)
Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum" (K.B. van 21/08/1979). Schoolcomplex "Vrije basisschool de Lenaard", gelegen op de hoek van de straat Stokerij, bestaat nu enerzijds uit een gebouw met administratieve functies en anderzijds uit de klaslokalen.