Beschermd monument

Schandpaal

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden
ID: 14665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14665

Besluiten

Het gehucht Male met kasteel, schepenhuis en pelderijn
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3040

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Pelderijn op de hoek van de Pelderijnstraat en de Lodewijk van Malestraat. Deze schandpaal is gelegen in het als dorpsgezicht beschermde gehucht Male.


Waarden

Het Pelderijn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zijnde een enige getuigenis van het strafrecht tijdens het ancien régime.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schandpaal

Pelderijnstraat zonder nummer (Brugge)
Het pelderijn, ook "staecke" of "pilori" (oud-Frans voor schandpaal) genoemd. Arduinen, driehoekige obelisk met bolbekroning op een recente, driekantige sokkel en trappenverhoog.