Beschermd monument

Kasteeldomein Het Lintkasteel: kasteel

Beschermd monument van 09-07-1980 tot heden
ID: 1468   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1468

Besluiten

Het Lintkasteel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 14332

Beschrijving

Het Lintkasteel is beschermd als monument.


Waarden

Het Lintkasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Het Lintkasteel

Lintkasteelstraat 22 (Grimbergen)
In oorsprong een vroegmiddeleeuwse motte met heden op het opperhof resten van een complexe waterburcht opklimmend tot de zestiende eeuw op oudere funderingen en op het neerhof hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw met behoud van oudere kern.