Klein-Gelmen: agrarische context

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-07-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Klein-Gelmen
Straat Daalstraat, Klein-Gelmenstraat, Hampstraat, Kiezelstraat
Locatie Daalstraat, Hampstraat, Kiezelstraat, Klein-Gelmenstraat (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73022/105.1
  • DL002416
  • OL002159

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve met losstaande bestanddelen

Daalstraat 32-34, Heers (Limburg)

Hoeve met losstaande bestanddelen, daterend van 1896. De gebouwen zijn wat achteruitgelegen ten opzichte van de straat, vóór het woonhuis bevindt zich een tuin.

Voortuin van een hoeve uit 1896

Daalstraat 32 (Heers)

Smeedijzeren voortuinhek van een hoeve in los verband gedateerd 1896.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de agrarische context van de dorpskern Klein-Gelmen, bestaande uit een hoeve met aangrenzend akkerland en de onmiddellijke omgeving van de kerk, pastorie en gesloten hoeve. Deze laatstgenoemde gebouwen maken geen deel uit van het dorpsgezicht, maar worden in hetzelfde beschermingsbesluit evenwel beschermd als monument.

Waarden

De agrarische omgeving van kerk en hoeves, inclusief notabelenwoning met hoeve en agrarische context, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Klein-Ge1men behield, afgezien van de dorpskerk en de hoeves Daalstraat 31 en 9, ook een authentieke 19de-eeuwse pastorij, waarvan de tuin via een poortdoorgang vanuit het kerkhof bereikbaar is, en een gedeeltelijk tot notabelenwoning verbouwde hoeve, tegenover hoeve Daalstraat 31 en in visuele samenhang hiermee. De verschillende componenten dragen in hun onderlinge samenhang bij tot het 19de-eeuwse cachet van de oude dorpskern, dat bijkomend wordt onderstreept door de goed bewaarde, oorspronkelijke context van uitgestrekte, onbebouwde percelen akkerland en omhaagde boomgaarden, doorkruist door oude veldwegels. Het geheel straalt een sterke authenticiteit uit en heeft een bijzondere esthetische waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.