Brouwerijen Artois: brouwzalen Artois

Beschermd monument van 23-12-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Sluisstraat
Locatie Sluisstraat 79 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/148.1
  • 4.01/24062/304.1
  • OB001215

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerijen Artois

Vaartstraat 163-165, Sluisstraat zonder nummer, 79, Havenkant 18, Vaartkom zonder nummer, 6, Burchtstraat 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat

Beknopte karakterisering

Typologiebrouwerijen
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

De voormalige brouwzalen Artois met de volledige brouwinrichting en toebehoren, als onderdeel van de brouwerij Artois te Leuven, zijn beschermd als monument.

Waarden

Het gebouw van de brouwerij 'Artois' met de volledige brouwinrichting en toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een grote en nog volledig uitgeruste brouwerij die werd geconcipieerd in het voor de brouwsector belangrijke interbellum (1923), die met enkele conceptwijzigingen hersteld werd na de Tweede Wereldoorlog (1945) en die gelegen is in een Stad die in de loop der eeuwen tot een nationaal en zelfs internationaal brouwcentrum is uitgegroeid .

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.