Beschermd monument

Brouwerijen Artois: brouwzalen Artois

Beschermd monument van 23-12-1997 tot heden
ID: 14692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14692

Besluiten

Brouwerijen Artois Internationaal en Immo: gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1997  ID: 3260

Beschrijving

De voormalige brouwzalen Artois met de volledige brouwinrichting en toebehoren, als onderdeel van de brouwerij Artois te Leuven, zijn beschermd als monument.Waarden

Het gebouw van de brouwerij 'Artois' met de volledige brouwinrichting en toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een grote en nog volledig uitgeruste brouwerij die werd geconcipieerd in het voor de brouwsector belangrijke interbellum (1923), die met enkele conceptwijzigingen hersteld werd na de Tweede Wereldoorlog (1945) en die gelegen is in een Stad die in de loop der eeuwen tot een nationaal en zelfs internationaal brouwcentrum is uitgegroeid .

industrieel-archeologische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een grote en nog volledig uitgeruste brouwerij die werd geconcipieerd in het voor de brouwsector belangrijke interbellum (1923), die met enkele conceptwijzigingen hersteld werd na de Tweede Wereldoorlog (1945) en die gelegen is in een Stad die in de loop der eeuwen tot een nationaal en zelfs internationaal brouwcentrum is uitgegroeid .


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat