Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Trudoparochie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/147

Besluiten

Pastorie Heilig Kruisparochie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1985  ID: 2075

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Laar, rond de Everspoelstraat, Wijngaardstraat, Mottendelstraat (vroegere Molenstraat) en de Heuvelhofstraat (vroeger Kerkstraat). Binnen de afbakening zijn de pastorie van de Sint-Trudoparochie en het orgel van de kerk beschermd als monument.Waarden

De pastorie, met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Laar

Everspoelstraat, Heuvelhofstraat, Hunsbergstraat, Mottendelstraat, Wangestraat, Wijngaardstraat (Landen)
De bebouwing van dit zeer landelijk dorp concentreert zich rond de Everspoel-, de Wijngaard- en de Mottendelstraat. Het waardevol gedeelte van de dorpskern situeert zich echter langs de Heuvelhof- en Mottendelstraat.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Everspoelstraat 8 (Landen)
Gesloten hoeve met boerenhuis gedateerd 1772; de kleine vensteropeningen in de achtergevel laten echter vermoeden dat de kern van het huis ouder is.


Gesloten hoeve

Heuvelhofstraat 14-16 (Landen)
Gesloten hoeve uit de 19de eeuw, met schuur in vakwerk- en leembouw.


Hoeve

Heuvelhofstraat 15 (Landen)
Hoeve waarvan het boerenhuis nog zijn korfboogdeurtje met uitstekende druiplijst behouden heeft.


Parochiekerk Sint-Trudo

Heuvelhofstraat zonder nummer (Landen)
Classicistisch gebouw van bak- en natuursteen, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Pastorie Sint-Trudoparochie

Heuvelhofstraat 4 (Landen)
Dubbelhuis met twee verdiepingen en wolfsdak, gedagtekend 1736. Voorgevel gewijzigd en bepleisterd tijdens de 19de-20ste eeuw. Tot de bijgebouwen behoort een dwarsschuur.


Schuur met puntgevel

Heuvelhofstraat 5 (Landen)
Puntgevel van een schuur in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.