Beschermd monument

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie

Beschermd monument van 30-12-1960 tot heden
ID: 1472   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1472

Besluiten

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1960  ID: 447

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Ambrosiusparochie, gebouwd in 1630 en classicistisch verbouwd tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie

Persoonstraat 55, 56 (Geetbets)
Het omgrachte domein omvat een woonhuis met kleine bijbouw en aanhorigheden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie met tuin

Persoonstraat 55, 56 (Geetbets)
Door een ringgracht omgeven tuin van 70 are naast een in 1630 gebouwde pastorie, classicistisch verbouwd tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw; een gedeelte (16 are) van de tuin werd rond 1820 als 'Engels hof' omschreven.