Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern van Batsheers

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-01-2006 tot heden
ID: 14720   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14720

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stephanus, hoeven en dorpskern van Batsheers
wijzigingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 11282

Beschrijving

De dorpskern en landelijke omgeving van Batsheers is beschermd als dorpsgezicht bij ministerieel besluit van 13 juli 2005. De monumenten maken geen deel uit van de bescherming als dorpsgezicht. Het beschermingsbesluit werd op 25 januari 2006 gewijzigd waarbij een administratieve fout werd rechtgezet.


Waarden

De dorpskern en landelijke omgeving van Batsheers is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Batsheers is altijd de structuur en proporties blijven behouden die al sinds de 17de-eeuwse eigendomsatlas van de abdij van Averbode (1650-1680) worden geregistreerd, met een concentratie van bebouwing ten noorden van de kerksite, aan weerszijden van de Batsheersstraat. De bebouwing is grotendeels authentiek: afgezien van de als monument weerhouden panden Batsheersstraat 17, 28-30 en 35, zijn er ook andere gebouwen, als Batsheersstraat 8 en 19, alsook Kapelstraat 62, die weliswaar zijn aangepast, maar waarvan de huidige verschijningsvorm door historische voorgangers is geconditioneerd. Doordat een buffer van uitgestrekte, glooiende landbouwpercelen bewaard bleef, en de uitvalswegen niet wezenlijk zijn aangetast door uitwaaierende lintbebouwing, behield Batsheers een uitgesproken dorps en geïsoleerd karakter. Het samenspel van bebouwing en landelijke omgeving is tot slot van een uitgesproken beeldbepalende waarde.

historische waarde

Batsheers is altijd de structuur en proporties blijven behouden die al sinds de 17de-eeuwse eigendomsatlas van de abdij van Averbode (1650-1680) worden geregistreerd, met een concentratie van bebouwing ten noorden van de kerksite, aan weerszijden van de Batsheersstraat. De bebouwing is grotendeels authentiek: afgezien van de als monument weerhouden panden Batsheersstraat 17, 28-30 en 35, zijn er ook andere gebouwen, als Batsheersstraat 8 en 19, alsook Kapelstraat 62, die weliswaar zijn aangepast, maar waarvan de huidige verschijningsvorm door historische voorgangers is geconditioneerd. Doordat een buffer van uitgestrekte, glooiende landbouwpercelen bewaard bleef, en de uitvalswegen niet wezenlijk zijn aangetast door uitwaaierende lintbebouwing, behield Batsheers een uitgesproken dorps en geïsoleerd karakter. Het samenspel van bebouwing en landelijke omgeving is tot slot van een uitgesproken beeldbepalende waarde.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van geschoren gele kornoelje

Batsheersstraat 8, Norbertijnenlaan zonder nummer (Heers)
Het erf van een hoevetje is langs de Norbertijnenlaan afgesloten met een 45 meter lange geschoren haag. De afsluitingshaag werd aangeplant met gele kornoelje en is naar de traditie van deze streek meestal een gevlochten haag. Door de takken van de haag in elkaar te vlechten, werd hierdoor de haag quasi ondoordringbaar.


Dorpswoning

Batsheersstraat 8 (Heers)
Dorpswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, met losstaande dwarsschuur, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Gemeenteschool

Batsheersstraat 36 (Heers)
Alleenstaand gebouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1935-40.


Gesloten hoeve

Kapelstraat 62 (Heers)
Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Gevlochten haag van gele kornoelje bij pastorietuin

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
De tuin van de pastorie van Batsheers is langs de straatkant afgesloten met een 72 meter lange haag. De afsluitingshaag werd aangeplant met gele kornoelje en is naar de traditie van deze streek een gevlochten haag. Door de takken van de haag in elkaar te vlechten, werd de haag quasi ondoordringbaar.


Pastorie Sint-Stephanusparochie

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
Gebouwd in 1727-1728, samen met de kerk, door de abdij van Averbode. Late Maasstijl met classicerende barokelementen als de hoekpilasters en de baksteenfries.


Pastorietuin

Norbertijnenlaan 1 (Heers)
Deels omhaagde tuinsite van de voormalige pastorie van 1727-1728.


U-vormige hoeve

Batsheersstraat 19 (Heers)
Bij nummer 17 aansluitende, U-vormige hoeve, in deze vorm aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77. De gebouwen zijn vrijwel volledig gewijzigd.