Mechels Broek: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-08-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bonheiden, Mechelen
Deelgemeente Bonheiden, Muizen
Straat Mechelsbroekstraat, Muizenhoekstraat, Eikendreef
Locatie Eikendreef, Mechelsbroekstraat (Bonheiden), Muizenhoekstraat (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/12005/105.1
  • OA001388

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)

Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Muizenhoekstraat 33, Mechelen (Antwerpen)

Witgeschilderde hoeve van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1864 met oudere kern.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de tweede fase van de bescherming van het Mechels Broek, een relict van een dijkbeemdenlandschap tussen Mechelen en Bonheiden.
Deze bescherming is twee maal gewijzigd ten gevolge van administratieve fouten, een eerste keer bij besluit van de Vlaamse Executieve van 14 september 1983, een tweede keer bij ministerieel besluit van 16 augustus 1984.

De eerste fase van het Mechels Broek, ten westen van dit beschermd landschap, werd reeds beschermd bij koninklijk besluit van 3 april 1981.
Later, in 1984, werd het beschermde landschap Mechels Broek ook uitgebreid met een derde fase.

Waarden

Het Mechels Broek (2de fase) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.