Beschermd cultuurhistorisch landschap

Mechels Broek: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-08-1984 tot heden

ID
14727
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14727

Besluiten

Mechels Broek: 2de fase
wijzigingsbesluiten: 16-08-1984  ID: 11128

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de tweede fase van de bescherming van het Mechels Broek, een relict van een dijkbeemdenlandschap tussen Mechelen en Bonheiden.
Deze bescherming is twee maal gewijzigd ten gevolge van administratieve fouten, een eerste keer bij besluit van de Vlaamse Executieve van 14 september 1983, een tweede keer bij ministerieel besluit van 16 augustus 1984.

De eerste fase van het Mechels Broek, ten westen van dit beschermd landschap, werd reeds beschermd bij koninklijk besluit van 3 april 1981.
Later, in 1984, werd het beschermde landschap Mechels Broek ook uitgebreid met een derde fase.Waarden

Het Mechels Broek (2de fase) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

natuurwetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Muizenhoekstraat 33 (Mechelen)
Witgeschilderde hoeve van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1864 met oudere kern.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.