Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 7650

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
147335
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/147335

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 25-03-2022  ID: 15023

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van gebieden geen archeologie vind je op onze website.

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Aanduiding van

Is de aanduiding van

Heirbaan

Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.