Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Vastgestelde archeologische zone van 04-08-2018 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lummen, Herk-de-Stad
Deelgemeente Linkhout, Donk, Schulen, Herk-de-Stad
Straat
Locatie Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Demervallei biedt ter hoogte van het Schulensmeer een brede alluviale vlakte, met een complex van diverse landschappelijke eenheden, zoals fossiele riviergeulen en hoger gelegen ruggen (donken). In deze vallei en alluviale vlakte bevinden zich de resten van talrijke sites uit meerdere periodes. Veldkarteringen, opgravingen, en vondsten gedaan tijdens het uitbaggeren van het Schulensmeer wijzen op de aanwezigheid van sites uit diverse prehistorische periodes, van het midden paleolithicum tot het neolithicum. Door het overspoelen van de vallei met alluvium bleven deze sites goed bewaard. Vondsten van hertshoornen artefacten wijzen erop dat lokaal ook organisch materiaal uit de prehistorie bewaard is.

Waarden

archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.