Vastgestelde archeologische zone

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Vastgestelde archeologische zone van 04-08-2018 tot heden
ID: 14749   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14749

Besluiten

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei
vaststellingsbesluiten: 28-06-2018  ID: 14637

Beschrijving

De Demervallei biedt ter hoogte van het Schulensmeer een brede alluviale vlakte, met een complex van diverse landschappelijke eenheden, zoals fossiele riviergeulen en hoger gelegen ruggen (donken). In deze vallei en alluviale vlakte bevinden zich de resten van talrijke sites uit meerdere periodes. Veldkarteringen, opgravingen, en vondsten gedaan tijdens het uitbaggeren van het Schulensmeer wijzen op de aanwezigheid van sites uit diverse prehistorische periodes, van het midden paleolithicum tot het neolithicum. Door het overspoelen van de vallei met alluvium bleven deze sites goed bewaard. Vondsten van hertshoornen artefacten wijzen erop dat lokaal ook organisch materiaal uit de prehistorie bewaard is.Waarden

archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)
De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.