Beschermd monument

Kapel Sint-Rochus

Beschermd monument van 19-08-1985 tot heden
ID: 1475   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1475

Besluiten

Sint-Rochuskapel:interieur en exterieur en oude zomerlinde met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1985  ID: 2070

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het interieur en exterieur van de Sint-Rochuskapel, gelegen op de driesprong van de Drinkteilstraat, de Hettelbergstraat en de Steenweg. De kapel is met de eeuwenoude linde en de onmiddellijke omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Rochuskapel als volgt werd gemotiveerd: "als folkloristische interessante kapel, met stichtingsdatum 1542, en een ongemeen rijke inboedel van gepolychromeerde gotische beelden met volkse inslag uit de 15de, 16de en 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000713, Sint-Rochuskapel (met inboedel) en oude lindeboom met omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De Sint-Rochuskapel, interieur en exterieur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Rochuskapel

Drinkteilstraat zonder nummer (Geetbets)
In de schaduw van een eeuwenoude linde ligt een klein langwerpig gebouw van witgekalkte baksteen, waarvan de gevel het jaartal 1548 draagt.