Kapel Sint-Rochus

Beschermd monument van 19-08-1985 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Geetbets
Deelgemeente Geetbets
Straat Drinkteilstraat
Locatie Drinkteilstraat zonder nummer (Geetbets)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24028/102.1
  • 4.01/24028/112.1
  • OB000270

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Rochuskapel

Drinkteilstraat zonder nummer, Geetbets (Vlaams-Brabant)

In de schaduw van een eeuwenoude linde ligt een klein langwerpig gebouw van witgekalkte baksteen, waarvan de gevel het jaartal 1548 draagt.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het interieur en exterieur van de Sint-Rochuskapel, gelegen op de driesprong van de Drinkteilstraat, de Hettelbergstraat en de Steenweg. De kapel is met de eeuwenoude linde en de onmiddellijke omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Rochuskapel als volgt werd gemotiveerd: "als folkloristische interessante kapel, met stichtingsdatum 1542, en een ongemeen rijke inboedel van gepolychromeerde gotische beelden met volkse inslag uit de 15de, 16de en 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000713, Sint-Rochuskapel (met inboedel) en oude lindeboom met omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

De Sint-Rochuskapel, interieur en exterieur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.