Vastgestelde archeologische zone

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Vastgestelde archeologische zone van 04-08-2018 tot heden

ID
14751
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14751

Besluiten

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek
vaststellingsbesluiten: 28-06-2018  ID: 14639

Beschrijving

De archeologische zone Nijlen-Varenheuvel-Abroek omvat de alluviale zone van de Kleine Nete, net voor de confluentie met de Aabeek. Deze brede alluviale zone werd in de prehistorie intens gefrequenteerd, met vondsten uit verschillende periodes. Een mogelijk laatpaleolithische vindplaats is een zeer uitzonderlijke vondst in deze regio. Bovendien is deze geassocieerd met een paleobodem, zodat de vindplaats als relatief gaaf kan worden beschouwd. De vindplaats biedt dan ook unieke perspectieven voor inzichten in de aanwezigheid van jager-verzamelaarsgroepen in deze regio in de periode van het Laatglaciaal. De opvallende concentratie aan laatmesolithische vindplaatsen met neolithische elementen in deze zone, bieden dan weer belangrijke perspectieven voor het onderzoek naar het neolithisatieproces in dit gedeelte van de Vlaamse vallei. De combinatie van de aanwezigheid van archeologische sites met fossiele bodems en andere relicten van het vroegere landschap biedt een groot onderzoekspotentieel voor de studie van de dynamiek tussen ecologische/ landschappelijke evoluties enerzijds, en anderzijds de occupatie en het gebruik van dit landschap door de prehistorische mens.Waarden

archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)
De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.