Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Vastgestelde archeologische zone van 04-08-2018 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven, Grobbendonk, Nijlen
Deelgemeente Pulle, Grobbendonk, Nijlen
Straat
Locatie Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)

De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.

Beschrijving

De archeologische zone Nijlen-Varenheuvel-Abroek omvat de alluviale zone van de Kleine Nete, net voor de confluentie met de Aabeek. Deze brede alluviale zone werd in de prehistorie intens gefrequenteerd, met vondsten uit verschillende periodes. Een mogelijk laatpaleolithische vindplaats is een zeer uitzonderlijke vondst in deze regio. Bovendien is deze geassocieerd met een paleobodem, zodat de vindplaats als relatief gaaf kan worden beschouwd. De vindplaats biedt dan ook unieke perspectieven voor inzichten in de aanwezigheid van jager-verzamelaarsgroepen in deze regio in de periode van het Laatglaciaal. De opvallende concentratie aan laatmesolithische vindplaatsen met neolithische elementen in deze zone, bieden dan weer belangrijke perspectieven voor het onderzoek naar het neolithisatieproces in dit gedeelte van de Vlaamse vallei. De combinatie van de aanwezigheid van archeologische sites met fossiele bodems en andere relicten van het vroegere landschap biedt een groot onderzoekspotentieel voor de studie van de dynamiek tussen ecologische/ landschappelijke evoluties enerzijds, en anderzijds de occupatie en het gebruik van dit landschap door de prehistorische mens.

Waarden

archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.