Vastgesteld varend erfgoed

IJslandvisser Amandine

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14766   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14766

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de zijtreiler Amandine. De Amandine maakte deel uit van de IJslandvloot die vanuit de haven van Oostende viste in de IJslandse wateren. De zijtreiler werd in 1961 door de scheepswerf Panesi in Oostende gebouwd.Waarden

historische waarde

De Amandine maakte deel uit van de IJslandvloot die vanuit de haven van Oostende viste in de IJslandse wateren. Dit was een belangrijke economische activiteit voor de kuststreek vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot 1970. De Amandine werd als laatste IJslandvisser in 1995 uit de vaart genomen.

industrieel-archeologische waarde

De zijtreiler werd in 1961 door de scheepswerf Panesi in Oostende gebouwd. De stalen romp van het schip werd volledig elektrisch gelast. De enige uitzondering hierop was de bovenbouw (het stuurhuis en de kaartenkamer) die in aluminium werd gebouwd. Het schip had een flink oplopende zeeg (deklijn) en een hoge boeg waarop een stormbak werd geplaatst. In tegenstelling tot het lage achterdek van de vroegere generatie IJslandvaarders zoals de Fran├žois Musin, had de Amandine een hoog achterdek om het schip tegen achteroplopende golven te beschermen.

wetenschappelijke waarde

De rompvorm, lijnenplan en diepgang zijn het gevolg van de stelselmatige evolutie waarbij een verhoogde zeewaardigheid en stabiliteit werd betracht voor de zeegang en deining van de Noordzee en het noorden van de Atlantische Oceaan.

sociaal-culturele waarde

De IJslandvaart nam een bijzondere plaats in bij de bevolking van de kusthavens. De IJslandvaarders werkten in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, wat menig mensenleven heeft gekost.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Amandine

Mercatorsluis (Oostende)
De Amandine werd als laatste IJslandvisser in 1995 uit de vaart genomen. De zijtreiler werd in 1961 door de scheepswerf Panesi in Oostende gebouwd. Vandaag staat het schip in Oostende opgesteld als museumschip.