Vastgesteld varend erfgoed

Patrouilleboot P905 Schelde

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

ID
14789
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14789

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft het patrouilleschip 'P905 Schelde'. De Schelde was een patrouilleschip van het RijnsmaldeelWaarden

historische waarde

Er werden voor de Belgische marine in 1953-1954 tien rivierpatrouilleschepen gebouwd op de werf van Theodor Hitzler in Regensburg (Duitsland). De Schelde is een materiële getuige van situatie in Europa kort na de Tweede Wereldoorlog waarbij de geallieerde landen zowel toezicht hielden op zowel het naoorlogse Duitsland als een buffer oprichten tegen de nieuwe dreiging van het communistische blok aan zijn oostgrens.

industrieel-archeologische waarde

De bouw van de vedette was erop gericht om tot een bijzonder snel en polyvalent vaartuig te komen. Dat omvatte een efficiënt ontworpen en gestroomlijnd ondiep en smal onderwaterschip in functie van optimale vaarsnelheid en ruime inzetbaarheid. De toepassing van geklonken aluminiumplaten voor dek en bovenbouw beoogde een lichte constructie. Er werd een dubbele, van elkaar onafhankelijke, aandrijving gebruikt omwille van de stuwkracht en de bedrijfszekerheid.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

P905 Schelde

Antwerpen (Antwerpen)
De P905 Schelde was een patrouilleschip van het Rijnsmaldeel

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Maritiem park

Jordaenskaai zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)

Maritiem park

Jordaenskaai zonder nummer (Antwerpen)