Beschermd cultuurhistorisch landschap

Opgaande linde als vrijheidsboom Tervuren

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 19-02-1951 tot heden

ID
1479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1479

Besluiten

Vrijheidsboom
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-1951  ID: 288

Beschrijving

De vrijheidsboom op het plein ten zuiden van de parochiekerk Sint-Jan te Tervuren, nabij het kruispunt van de Kerkstraat en de Kasteelstraat, is beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 19 februari 1951. Het oorlogsgedenkteken bij de boom werd met het bijhorend plantsoen beschermd als monument bij ministerieel besluit van 22 februari 2013.Waarden

De vrijheidsboom (linde) is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande linde als vrijheidsboom

Kerkstraat zonder nummer (Tervuren)
De vrijheidsboom, een Hollandse linde, bevindt zich bij het tijdens het interbellum opgerichte oorlogsgedenkteken. De boom werd in 1830 aangeplant als herinnering aan de Belgische Onafhankelijkheid.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskom Tervuren en Warandepark

Warande (Tervuren)
Het Warandepark (225 ha) in het brongebied van de Voer bevat een ringmuur, 8 vijvers, dreven, een ‘zevensterre’ en een Gordaalmolen (“Spaans huis”). Een middeleeuwse kasteel van de hertogen van Brabant, werd in 1782 gesloopt. Van een nieuwer kasteel nabij de Sint-Hubertuskapel (ingewijd 1617), blijven stallingen in hoefijzervorm over. Een paleis in Lodewijk XVIde-stijl herbergde tijdens de Wereldtentoonstelling in 1897 een deel van de Congolese afdeling. Het park in Franse stijl bevat merkwaardige axiale perspectieven. In 1902 tekende Ch.L.Girault in opdracht van Leopold II het Museum voor Midden-Afrika. De koning liet in 1897 ook de Tervurenlaan aanleggen naar het Brusselse Jubelpark en de tramlijn van Brussel naar Tervuren met pittoresk eindpunt. In 1931 volgt de eerste spoorlijn met elektrische tractie. Het centrum van Tervuren heeft opmerkelijke historische gebouwen.