Beschermd cultuurhistorisch landschap

Opgaande linde als vrijheidsboom Tervuren

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 19-02-1951 tot heden

ID: 1479   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1479

Besluiten

Vrijheidsboom
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 19-02-1951  ID: 288

Beschrijving

De vrijheidsboom op het plein ten zuiden van de parochiekerk Sint-Jan te Tervuren, nabij het kruispunt van de Kerkstraat en de Kasteelstraat, is beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 19 februari 1951. Het oorlogsgedenkteken bij de boom werd met het bijhorend plantsoen beschermd als monument bij ministerieel besluit van 22 februari 2013.Waarden

De vrijheidsboom (linde) is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande linde als vrijheidsboom

Kerkstraat zonder nummer (Tervuren)
De vrijheidsboom, een Hollandse linde, bevindt zich bij het tijdens het interbellum opgerichte oorlogsgedenkteken. De boom werd in 1830 aangeplant als herinnering aan de Belgische Onafhankelijkheid.