Vastgesteld varend erfgoed

Motorjacht Snow Goose

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14797

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de 'Snow Goose'. De Snow Goose is een Brits houten motorjacht gebouwd in 1962. Immatriculatienummer: B 61918. Vlaggenbrief: A776416.Waarden

industrieel-archeologische waarde

De Snow Goose werd in hout gebouwd in 1962 op de werf Woodnutt and Co, naar een ontwerp van de scheepsarchitect Frederick R. Parker.

sociaal-culturele waarde

Als voorbeeld voor de blijvende interesse in het gebruik van hout als constructiemateriaal voor pleziervaartuigen.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Snow Goose

Mechelen (Mechelen)
De Snow Goose is een Brits houten jacht gebouwd in 1962.