Historische stadskern van Herentals

Vastgestelde archeologische zone van 21-06-2017 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat
Locatie Herentals (Herentals)
Alternatieve naam Heerenthals

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Historische stadskern van Herentals

Herentals (Herentals)

Deze zone omvat de historische stadskern van Herentals.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.