Vastgesteld varend erfgoed

Kustvaarder SeaSens

Vastgesteld varend erfgoed van tot heden

ID
14819
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14819

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de Seasens. De SeaSens is een Duitse kustvaarder die tussen 1939 en 1941 werd gebouwd.Waarden

industrieel-archeologische waarde

De SeaSens werd tussen 1939 en 1941 gebouwd op de Stader Schiffswerft in Duitsland. Die scheepswerf specialiseerde zich vanaf het einde van de jaren 1930 in de productie van kustvaarders. Een kustvaarder is een klein vrachtschip dat werd gebruikt voor vrachtvervoer in de kustwateren en op de bevaarbare rivieren. Zoals in de binnenvaart waren de schepen meestal eigendom van de schipper, in dit geval aanvankelijk Heinz Schriewer.

sociaal-culturele waarde

Het interieur achteraan het schip met de woon- en verblijfsruimte geeft een inzicht in het leven van de kustvaarder.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

SeaSens

Onbepaald
De SeaSens is een Duitse kustvaarder die tussen 1939 en 1941 werd gebouwd.