Kustvaarder SeaSens

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

Locatie

Provincie Onbepaald
Gemeente Onbepaald
Deelgemeente Onbepaald
Straat Onbepaald
Locatie Onbepaald
Alternatieve naam Hanz Schriewer; Mehetal; Imke von Ahn; Imke C

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

SeaSens

Onbepaald

De SeaSens is een Duitse kustvaarder die tussen 1939 en 1941 werd gebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de Seasens. De SeaSens is een Duitse kustvaarder die tussen 1939 en 1941 werd gebouwd.

Waarden

industrieel-archeologische waarde

De SeaSens werd tussen 1939 en 1941 gebouwd op de Stader Schiffswerft in Duitsland. Die scheepswerf specialiseerde zich vanaf het einde van de jaren 1930 in de productie van kustvaarders. Een kustvaarder is een klein vrachtschip dat werd gebruikt voor vrachtvervoer in de kustwateren en op de bevaarbare rivieren. Zoals in de binnenvaart waren de schepen meestal eigendom van de schipper, in dit geval aanvankelijk Heinz Schriewer.

sociaal-culturele waarde

Het interieur achteraan het schip met de woon- en verblijfsruimte geeft een inzicht in het leven van de kustvaarder.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.