Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 8191

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
148245
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/148245

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 27-10-2022  ID: 15068

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van gebieden geen archeologie vind je op onze website.

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Aanduiding van

Is de aanduiding van

Rozenlaan

Rozenlaan (Lille)
Naar aanleiding van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken vond binnen enkele beperkte zones van het plangebied, een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde geen relevante archeologische sporen op.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.