Vastgesteld varend erfgoed

Zeilklipper Vrouwe Nele

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14827   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14827

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vasstelling betreft de Vrouwe Nele. De zeilklipper werd op het einde van de negentiende eeuw gebouwd. Uniek Europees Scheepsidentificatienummer ENI: 06105212. Meetbriefnummer: BR38241B.Waarden

industrieel-archeologische waarde

De zeilklipper Vrouwe Nele werd in de jaren rond 1890 gebouwd. Het zeilschip deed aanvankelijk dienst als kolenschip. De Vrouwe Nele is een tweemast zeilklipper met een platte bodem en ronde kimmen.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrouwe Nele

Willebroek (Antwerpen)
De Vrouwe Nele is een zeilklipper, gebouwd op het einde van de negentiende eeuw.