Vastgesteld varend erfgoed

Spits Marie Belle

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14832   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14832

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de motorspits Marie Belle. De Marie Belle is een sleepspits die in 1929 in Boom werd gebouwd en in 1956 tot motorspits werd omgebouwd.Waarden

industrieel-archeologische waarde

De Marie Belle werd als sleepspits gebouwd in 1926 op de werf De Boeck in Boom. Het schip had een schippersverblijf in het achteronder, een ruimte voor een scheepsmaat in het vooronder en centraal in het vrachtruim, ter hoogte van het waterschot, een ruimte die wellicht diende als paardenstal. De Marie Belle is een voorbeeld van de overgangsfase van het gesleepte vrachtvervoer naar de motorspitsen. De Marie Belle ontleent haar erfgoedwaarde aan de verbouwing tot motorspits in 1956. De verbouwing ging gepaard met enkele ingrijpende aanpassingen aan de stuurhut, de stuurinrichting, de romp en de den. Voor de schipperswoning in het achteronder werd een machinekamer ingericht. De toegang tot de machinekamer werd aan de den gebouwd. Dat wil zeggen dat ongeveer anderhalve meter van de den werd opgeofferd om aan weerszijden van het schip een trap te maken naar de machinekamer. Het lijkt erop dat de stuurhut op dit ogenblik werd uitgebreid om het roer en de instrumenten op te stellen. Op meerdere plaatsen zijn rond de stuurhut en de trappen lasnaden zichtbaar, wat het aannemelijk maakt dat er aanpassingen gebeurden aan de stuurhut. Om de schroef het water goed te laten pakken werd een tunnel aangebracht onder het achterschip, dat in het vlak werd ingewerkt. Wellicht werd tijdens de verbouwing het roer aangepast.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Marie Belle

Zandhoven (Antwerpen)
De Marie Belle is een sleepspits die in 1929 in Boom werd gebouwd en in 1956 tot motorspits werd omgebouwd.