Vastgesteld varend erfgoed

Schooltjalk De Gerlache

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

ID: 14839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14839

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de tjalk De Gerlache. De Gerlache is een tjalk uit 1895 die na 1948 door de stad Antwerpen voor tochten met schoolkinderen werd ingezet. Het schip werd als varend erfgoed beschermd. Uniek Europees scheepsidentificatienummer ENI: 06105029. Op het ogenblik van de bescherming (2014): Meetbrief nr. 38141 en metingsmerk BR 38141 B.Waarden

historische waarde

De Gerlache is een tjalk uit 1895 die vanaf 1948 door de stad Antwerpen voor tochten met schoolkinderen werd ingezet. Het is een uniek voorbeeld van een oorspronkelijk zeilend stalen vrachtschip dat vanaf 1948 een herbestemming kreeg als schoolschip.

wetenschappelijke waarde

Als representatief voorbeeld van de tjalk als historisch scheeptype voor het vervoer van vracht onder zeil.

sociaal-culturele waarde

Het schip werd vanaf 1948 werd ingezet voor educatieve doeleinden door de stad Antwerpen.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Gerlache

Antwerpen (Antwerpen)
De Gerlache is een tjalk uit 1895 die na 1948 door de stad Antwerpen voor tochten met schoolkinderen werd ingezet.