Patrouilleboot V901 Leie

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Onbepaald
Straat
Locatie Leuven (Vlaams-Brabant)
Alternatieve naam P901 Leie

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

V901 Leie

Leuven (Vlaams-Brabant)

De V901 Leie was een patrouilleschip van het Rijnsmaldeel.

Beknopte karakterisering

Tags Vedette, Patrouilleschip, Patrol boat River, PBR

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de Rijnvedette V901 Leie. De Leie was een patrouilleschip van het Rijnsmaldeel. Het vaartuig is beschermd als varend erfgoed. Immatriculatienummer: B63810.

Waarden

historische waarde

Er werden voor de Belgische marine in 1953-1954 tien rivierpatrouilleschepen gebouwd op de werf van Theodor Hitzler in Regensburg (Duitsland). De Leie is een materiële getuige van situatie in Europa kort na de Tweede Wereldoorlog waarbij de geallieerde landen zowel toezicht hielden op zowel het naoorlogse Duitsland als een buffer oprichten tegen de nieuwe dreiging van het communistische blok aan zijn oostgrens.

industrieel-archeologische waarde

De bouw van de vedette was erop gericht om tot een bijzonder snel en polyvalent vaartuig te komen. Dat omvatte een efficiënt ontworpen en gestroomlijnd ondiep en smal onderwaterschip in functie van optimale vaarsnelheid en ruime inzetbaarheid. De toepassing van geklonken aluminiumplaten voor dek en bovenbouw beoogde een lichte constructie. Er werd een dubbele, van elkaar onafhankelijke, aandrijving gebruikt omwille van de stuwkracht en de bedrijfszekerheid.

sociaal-culturele waarde

Na de beëindiging van zijn militaire bewakingsopdracht werd de Leie gebruikt voor initiatie en opleiding van jongeren, zowel als vrijetijdsbesteding als voor aanloop tot een opleiding in een nautisch beroep.

Relaties

is gerelateerd aan P902 Libération

Leopoldsburg (Limburg)

is gerelateerd aan P904 Sambre

Onbepaald

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.