Vastgesteld varend erfgoed

55-meterschip Timoré

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

ID
14851
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14851

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft het binnenvrachtschip Timoré. De Timoré werd in 1959 bij Fulton Marine in Klein-Willebroek gebouwd. Meetbriefnummer: BR 34988 B. Rijnvaartnummer: 6002300.Waarden

industrieel-archeologische waarde

Als 55-meterschip gebouwd in 1959 bij Fulton Marine in Klein-Willebroek.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Timoré

Duffel (Antwerpen)
De Timoré is een binnenvrachtschip dat in 1959 bij Fulton Marine in Klein-Willebroek werd gebouwd.