Beschermd monument

Watermolen Lutzemolen

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden
ID: 1487   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1487

Besluiten

Watermolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2665

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de watermolen Lutzemolen, de sluis op de Melsterbeek met stroomopwaarts damwanden, het bedieningsbrugje en alle gaande werk met toebehoren. De omgeving van de molen is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt: "als watermolen met een vroeg-18de-eeuws gebouw en een volledig bewaard molenwerk met specifieke kenmerken."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000062, Watermolen – Lutzestraat 53 – en de onmiddellijke omgeving (DE SCHEPPER J., 1994).


Waarden

De watermolen is met inbegrip van het molengebouw, de sluis met stroomopwaarts damwanden, het bedieningsbrugje en alle gaande werk met toebehoren beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen en molenaarswoning

Lutzestraat 53 (Geetbets)
Betreft een middenslagmolen in een gaaf bewaard en gerenoveerd vroeg 18de-eeuws gebouw in traditionele regionale stijl.