Watermolen Lutzemolen

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Geetbets
Deelgemeente Grazen
Straat Lutzestraat
Locatie Lutzestraat 53 (Geetbets)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24028/103.2
  • 4.01/24028/114.1
  • OB000999

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen en molenaarswoning

Lutzestraat 53, Geetbets (Vlaams-Brabant)

Betreft een middenslagmolen in een gaaf bewaard en gerenoveerd vroeg 18de-eeuws gebouw in traditionele regionale stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de watermolen Lutzemolen, de sluis op de Melsterbeek met stroomopwaarts damwanden, het bedieningsbrugje en alle gaande werk met toebehoren. De omgeving van de molen is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt: "als watermolen met een vroeg-18de-eeuws gebouw en een volledig bewaard molenwerk met specifieke kenmerken."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000062, Watermolen – Lutzestraat 53 – en de onmiddellijke omgeving (DE SCHEPPER J., 1994).

Waarden

De watermolen is met inbegrip van het molengebouw, de sluis met stroomopwaarts damwanden, het bedieningsbrugje en alle gaande werk met toebehoren beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.