Vastgesteld landschapsatlasrelict

Stalkerschans in de vallei van de Bezoensbeek

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 18-05-2017 tot heden

ID: 14872   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14872

Besluiten

Gebied 'Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei' en de Stalkerschans
vaststellingsbesluiten: 18-05-2017  ID: 14456

Beschrijving

De Stalkerschans is een rechthoekige, met brede gracht omgeven stuk grond in de vallei van de Bezoensbeek, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau. De structuur bestaande uit een schanslichaam met omgevende verdedigingsgracht is zeer goed bewaard.Waarden

historische waarde

De Stalkerschans is een typisch voorbeeld van hoe een plattelandsgemeenschap zich in het ancien régime verdedigde tegen voorbijtrekkende militaire troepen in oorlogstijd. De schans is het resultaat van het gemeenschappelijk burgerinitiatief van een kleine gemeenschap die bij gebrek aan een officieel verdedigend leger haar verdediging in eigen handen neemt. Dergelijke boerenschansen kwamen veelvuldig in de Kempen voor. Dit exemplaar is één van de best bewaarde.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stalkerschans in de vallei van de Bezoensbeek

Schansstraat zonder nummer (Zutendaal)
Een rechthoekige, met brede gracht omgeven stuk grond in de vallei van de Bezoensbeek, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau. Deze vluchtschans of ook boerenschans genoemd is aangelegd door gezinnen uit de omliggende gehuchten als toevluchtsoord tegen militaire strooptochten van militaire troepen op doortocht. De verdedigingsgracht van de Stalkerschans wordt met uittredend kwelwater gevoed, terwijl het overtollige water via een overloop naar de Bezoensbeek afloopt. De structuur bestaande uit een schanslichaam en de omgevende verdedigingsgracht is zeer goed bewaard.