Vastgesteld landschappelijk erfgoed

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Vastgesteld landschappelijk erfgoed van tot heden

ID
148724
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/148724

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Dit onroerend goed werd op 1 januari 2023 van rechtswege vastgesteld in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Tegelijkertijd werd de eerdere opname van dit onroerend goed in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken van rechtswege opgeheven.

Dit alles conform artikel 58 van het decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit.

Deze hoogstamboomgaard is gelegen tussen de bebouwing in Vechmaal. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden in Vechmaal dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden gegraasd door vee. Dit is ook het geval voor deze boomgaard. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op het deel van het perceel het dichtste tegen de weg op de historische kaarten een woning/hoeve is afgebeeld. Deze woning is verdwenen en dit deel van het perceel is nu nog weiland. Het achterste deel van het perceel bestaat uit de boomgaard. Aan de kant van de Vechmaallaan wordt de boomgaard afgesloten door een meidoornhaag. Meidoorn is een typische soort die in deze streek veel werd toegepast in afsluitingshagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Vechmaallaan (Heers)
Deze boomgaard, reeds zichtbaar op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) werd gebruikt voor eigen consumptie en verkoop op de lokale markt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op het deel van het perceel het dichtste tegen de weg op de historische kaarten een woning/hoeve is afgebeeld. Deze woning is verdwenen en dit deel van het perceel is nu nog weiland. Het achterste deel van het perceel bestaat uit de boomgaard. Aan de kant van de Vechmaallaan wordt de boomgaard afgesloten door een meidoornhaag. Meidoorn is een typische soort die in deze streek veel werd toegepast in afsluitingshagen.

Andere relaties

Heeft als voorganger


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.