Vastgesteld landschappelijk erfgoed

Kasteeldomein Nieuwenhoven

Vastgesteld landschappelijk erfgoed van tot heden

ID
148730
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/148730

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Dit onroerend goed werd op 1 januari 2023 van rechtswege vastgesteld in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Tegelijkertijd werd de eerdere opname van dit onroerend goed in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken van rechtswege opgeheven.

Dit alles conform artikel 58 van het decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit.

Dit historisch park betreft het kasteeldomein Nieuwenhove. Het betreft een uitzonderlijke parkaanleg in landschappelijke stijl met riant karakter, nu moeilijk waarneembaar, als deel van het zeer uitgestrekte kasteeldomein, teruggaand op het volgens het neerhof-opperhofschema gebouwde zomerverblijf van de abten van de Sint-Trudo-abdij. Kasteel, kasteelboerderij en park zijn in privébezit, terwijl bossen en landerijen nu het Provinciaal Domein Nieuwenhoven vormen. Het kasteeldomein onderging een interessante evolutie: een geometrische aanleg een eerste maal vóór 1825 in vroeg-landschappelijke stijl als ‘Engels’ park herzien en een tweede maal in landschappelijke stijl met riant karakter tussen 1860 en 1878, gelijklopend met de aanpassing en aankleding van de gebouwen en met de opdeling van het erf in een erekoer en boerenerf. Deels omwalde, deels ommuurde voormalige moestuin.

De site bewaart ook nog elementen van de 17de-eeuwse inrichting van het abdijdomein, de voorganger van het huidige kasteeldomein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Nieuwenhoven

Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)
Uitzonderlijke parkaanleg in landschappelijke stijl met riant karakter, nu moeilijk waarneembaar, als deel van zeer uitgestrekte kasteeldomein, teruggaand op het volgens het neerhof-opperhofschema gebouwde zomerverblijf van de abten van de Sint-Trudo-abdij.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Kasteeldomein Nieuwenhoven

Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.