Erfgoedlandschap

Erfgoedlandschap Leeuwenhof

Erfgoedlandschap van 23-05-2012 tot heden

ID: 14887   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14887

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Leeuwenhof werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk' bij gemeentelijk RUP nr. 159 'Vinderhoutse bossen: Leeuwenhof - De Campagne'.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bomengroep van Kaukasische vleugelnoot Kasteel Leeuwenhof

Beekstraat 46 (Gent)
In het kasteelpark, ten westen van de vijver, staat een grote groep vleugelnoten. Op het moment van de inventarisatie zijn er zeven zware exemplaren geteld en werd de ruime omgeving ingenomen door voor de soort typische worteluitlopers.


Het Groot Pachthof

Beekstraat 40 (Gent)
Zogenaamd "Het Groot Pachthof" op een figuratieve kaart van de goederen van de kartuizers opgemeten door J. de Deken, in 1747.


Kasteel Leeuwenhof

Beekstraat 46, 46F (Gent)
In 1946 aangekocht door de heer De Craene voor de oprichting van "Jongensstad", een tehuis voor ouderloze kinderen. Kasteel in die jaren nagenoeg totaal verbouwd en domein bebouwd met enkele afzonderlijke huizen en gebouwen.


Omwalde hoeve Rijckhof of Oostgavere

Beekstraat 48 (Gent)
Zogenaamd "Rijckhof" of "Oostgavere". Fraaie omwalde hoeve met knotwilgen aan de walgrachten.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

Landegem, Merendree (Deinze), Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lievegem)
De waterloop de Oude Kale en het alluviale meersengebied rond de waterloop wordt omringd door een bulkenlandschap waar kleinschaligheid typerend is. Delen van de kleinschalige dorpskern van Vinderhoute en de driesgehuchten Slindonk, Heystedries en Drieselken en het gehucht Luchteren bevinden zich binnen de afbakening van het kouter- bulkenlandschap. Vaak liggen ze op de overgang van de bulken naar open field (een kouter of een akkercomplex op de hoger gelegen gronden). Merendree telt twee kasteeldomeinen aan de Oude Kale. Typerend voor de Gentse buitengordel is de aanwezigheid van verschillende clusters van kasteeldomeinen, zoals te Vinderhoute, Drongen, Luchteren en Mariakerke. In het gebied zijn verschillende elementen van bouwkundig erfgoed aanwezig, vnl. boerderijen, landelijke bewoning, een windmolen, kapellen.