Erfgoedlandschap

Erfgoedlandschap Kasteelhoeve Oplombeek

Erfgoedlandschap van 18-01-2012 tot heden

ID: 14893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14893

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Kasteelhoeve Oplombeek werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek met de valleien van Berchembos- en Hunselbeek' bij gemeentelijk RUP 'Kasteelhoeve van Oplombeek'.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Hof De Pauw

Oplombeekstraat 8 (Gooik)
Heden een omvangrijke gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats en ruime gebouwen daterend uit einde 18de eeuw en begin 20ste eeuw.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met valleien van Berchembos- en Hunselbeek

Gooik (Gooik), Sint-Kwintens-Lennik (Lennik), Meerbeke, Neigem (Ninove), Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal)
Het landschap wordt zeer sterk gedomineerd door van west naar oost verlopende getuigenheuvels. Het Neigembos is één van de toppen die de waterscheidingslijn vormen tussen het Dender- en Zennebekken. Het landschapsbeeld van eind 18de eeuw sluit goed aan bij het huidige landschap. Bomenrijen langs de wegen compartimenteren het landschap. De akkerlanden situeren zich bijna uitsluitend op wat men tot op heden als open leemkouters beschouwt. Op het grondgebied van de gemeente Meerbeeck, ter hoogte van Rousbeeck en Polch en rond ‘Tuytenbergh’ is het akkerlandpatroon kleinschaliger ten gevolge van het veelvuldig voorkomen van hagen. De eigenlijke valleien van de Langerheide- en Berchembosbeek zijn gereduceerd tot zeer smalle stroken bos. De compacte dorpen en gehuchten liggen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de valleigraslanden en zijn omzoomd met hoogstamboomgaard