Erfgoedlandschap

Erfgoedlandschap Poelberg - Meikensbossen

Erfgoedlandschap van 10-07-2014 tot heden

ID: 14898   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14898

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Poelberg-Meikensbossen werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Poelberg' bij gewestelijk RUP 'RUP voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Poelberg en Meikensbossen''.Aanduiding van

Is de bescherming van

Poelberg

Dentergem (Dentergem), Aarsele, Tielt (Tielt)
Dit gebied omvat de restheuvel van de Poelberg met de site van de Poelbergmolen en het aansluitende ontginningslandschap rond de resterende boskern van het Meikensbos-Vijverbos. Het open landschap rond de 17de-eeuwse windmolensite, met bijhorende molenaarswoning en vroegere maalderij is gaaf bewaard. In de ankerplaats komt een bijzonder divers religieus erfgoed voor met kleine en grote kapellen, een Lourdesgrot en een voormalige kloosterschoolsite. Vanop de restheuvel zijn er panoramische zichten, onder meer over het Mandel-Leiebekken en het Schelde-Leie-interfluvium en op de kamlijn van het centraal West-Vlaamse zandleemplateau.


Is de omvattende bescherming van

18de-eeuwse dorpswoningen

Meikestraat 11 (Tielt)
Meikestraat nr. 11. Voormalige 18de-eeuwse eenlaagswoningen. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt haaks op de weg een klein volume weergegeven, dat ca. 1830 uit één woning bestaat. In 1842 wordt het huisje in opdracht van landbouwer Ignatius Vandenberghe vergroot en in twee woningen opgesplitst. Ca. 1850 wordt het volume aan de oostzijde uitgebreid met een bijkomende derde wooneenheid. I


Annakapel, ook Koortskapel of Kutskapel

Tieltseweg zonder nummer (Dentergem)
Tieltseweg z.nr. Z.g. "Annakapel" in de volksmond ook "Koortskapel" of "Kutskapel" genoemd. Gelegen aan de rand van het z.g. Hoenderveld. Volgens de overlevering de plaats waar men van de koorts kon genezen en waar de H. Anna enkele mirakelen zou hebben verricht. In 1739 is er al sprake van een "vervallen statieken


Boswachtershoeve bij het Vijverbos

Katteknok 12 (Dentergem)
Kleine hoeve van boswachter uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoeve

Goed te Karelsstraat 12 (Tielt)
Goed te Karelstraat nr. 12. Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. woonhuis met haakse schuurstalvleugel en (thans verdwenen) bijgebouwtje weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830) met als toenmalige eigenaar Jozef Soenens uit Gent die de hoeve verpacht. Losstaande bestanddelen omheen omhaagd erf met losse verharding, grasperken en bomen; ijzeren to


Hoeve

Putterijstraat 42 (Tielt)
Putterijstraat nr. 42. Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. parallelle hoevegebouwen en klein bijgebouwtje (bakhuis) weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847). In 1938 wordt een nieuw woonhuis opgetrokken door landbouwer Jules D'Huyvettere. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt door een Duitse luchtaanval de hoeve gebombardeerd. Later wordt het bakhuis a


Hoeve

Wakkensesteenweg 18 (Tielt)
Wakkensesteenweg nr. 18. Gerenoveerde hoeve met lange erfoprit vanaf de steenweg en tweede beboomde toegang vanaf de Bergstraat, waar recent een kapelletje is opgetrokken (cf. Bergstraat z.nr.). De hoeve klimt minimaal op tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. weergave van twee gr.m. parallelle volumes op beboomd erf met moestuin aan de oostzijde op de Ferrariskaart (1770-1778). Dezelfd


Hoeve

Woestijnbosstraat 4 (Tielt)
* Woestijnbosstraat nr. 4. Hoeve gelegen recht tegenover de *Poelbergmolen (cf. z.nr.), opgenomen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Poelbergmolen", beschermd bij M.B. van 23/07/1993, en in de ankerplaats "Poelbergmolen" opgenomen in de Landschapsatlas. Historiek. De hoeve klimt minimaal op tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. op


Hoeve Gruuthuse

Wakkensesteenweg 16 (Tielt)
Wakkensesteenweg nr. 16. Historische hoeve "Gruuthuse". Historiek. "Gruuthuse" of "Tielt-ten-Hove" is dé belangrijkste heerlijkheid van Tielt en het enige grafelijke gedecentraliseerde leenhof, opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk. Deze heerlijkheid is in handen van de i


Hoeve met losstaande bestanddelen

Katteknok 5 (Dentergem)
Katteknok nr. 5. Hoeve met losstaande bestanddelen. De site staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en is op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als "Ferme Claerbout", op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) als "Ferme". Volgens het kadaster wordt het woonhuis vergroot ca. 1939. Erftoegang naar een gekasseide oprit tussen bakstenen, witbeschilderde hekpijler


Hoeve met losstaande bestanddelen

Katteknok 14 (Dentergem)
Katteknok nr. 14. Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen toegankelijk via een lange geasfalteerde oprit geflankeerd door populieren. De site staat vermoedelijk op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1843) getekend met dezelfde configuratie cf. huidig. Volgens mutatieschetsen van het kadaster kent het woonhuis een uitbreiding ca. 1864. Boerenhuis onder pann


Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood

Putterijstraat zonder nummer (Tielt)
Putterijstraat z.nr./ bij nr. 44. Kapel O.-L.-Vrouw-Troost-in-Nood, gebouwd in 1885 (jaartalsteen achtergevel) aan de grens tussen Tielt en Dentergem, links van de erftoegang van de gerenoveerde hoeve nr. 44. Gerestaureerd in begin jaren 2000. Sobere bakstenen kapel onder zadeldak (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen). Fraai ijzeren topkruis. Puntgevel op licht uitspringende en versned


Kapelletje

Bergstraat zonder nummer (Tielt)
Bergstraat z.nr. Recent (ca. 2005) kapelletje, opgetrokken bij de noordelijke beboomde erftoegang naar de hoeve Wakkensesteenweg nr. 18, waartoe de kapel behoort. Bakstenen kruisvormige kapel op uitlopende sokkel. Vierkante nis waarin reliëf met afbeelding van H. Familie.


Lourdesgrot met ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

Poelberg zonder nummer (Tielt)
Poelberg z.nr./ bij nr. 1. Lourdesgrot met ommegang van O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, gelegen op de heuvel van de Poelberg aan de zuidzijde van het voormalige klooster "De Hoop" met het Poelbergschooltje (cf. Poelberg nr. 1). Opgericht in 1938 (jaartalsteen in muur) op initiatief van de Zusters van het Geloof (cf. Ruiseleedsesteenweg nr. 42), meer bepaald


Maalderij Spruyt

Grote Steenweg 100 (Kontich)
Oorspronkelijk L-vormig gebouw uit begin 20ste eeuw met oostelijke straatgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, oorspronkelijk zadeldak. Deels door brand vernield in 1966.


Mankemerriehoeve

Mankemerriestraat 7 (Tielt)
Mankemerriestraat nr. 7. "Mankemerriehoeve", historische hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. losstaande gebouwen weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1847); beboomd erf afgebeeld op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Erftoegang gemarkeerd door linden en overhoekse bakstenen pijlers


Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

Tieltseweg zonder nummer (Dentergem)
Tieltseweg nr. 68. Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op het Hoenderveld op een spie gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de "Klijtstraat". De kapel dateert van 1864 en werd gebouwd op initiatief van Adilie Eugenie Vandermeulen, zuster van oud burgemeester Jan Francis Vandermeulen.


Wiershoeve

Dentergemstraat 7-9 (Tielt)
Dentergemstraat nrs. 7-9. "Wiershoeve", 19de-eeuwse hoeve gelegen aan de oostzijde van de doodlopende Wierstraat, met een smal landwegje verbonden met de Dentergemstraat. In oorsprong één landbouwbedrijf gelegen in "Den Wier", twee stukken land ten westen van de Dentergemstraat die in 1645 zo genoemd worden ("wier" = een door water omringd stuk land, poel


Windmolen Poelbergmolen

Woestijnbosstraat zonder nummer (Tielt)
* Woestijnbosstraat z.nr. <italic>Poelbergmolen</italic>, gelegen op de top van de Poelberg, beschermd als monument bij B.S.G. van 13/01/1943 en opgenomen in het dorpsgezicht "<italic>Omgeving van de Poelbergmolen</italic>", beschermd bij M.B. van 23/07/1993. Tevens opgenomen als puntrelict in de gelijknamige ankerplaats opgenomen in de Landschapsatlas. Historiek. De oudste gekende verm