Erfgoedlandschap

Hallerbos, Lembeekbos, Maasdalbos

Erfgoedlandschap van tot heden

ID
14903
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14903

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van erfgoedlandschappen vind je op onze website.

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Hallerbos, Lembeekbos, Maasdalbos (deels) werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Hallerbos, Lembeekbos, Maasdalbos' bij gewestelijk RUP 'Oppervlaktedelfstoffenzone Vlaamse Leemstreek'.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke aanduiding van

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Dworp (Beersel), Buizingen, Halle, Lembeek (Halle)
Het gebied herbergt het typische landschap van de ‘Brabantse Ardennen’, gekenmerkt door een golvende topografie met beekvalleien en boscomplexen, een beperkt aantal vergezichten begrensd door het reliëf, vegetatie en bebouwing, complexe verweving van open ruimten en bebouwing en geïsoleerde bossen. Het Pajottenland in het westen is zacht golvend en vruchtbaar met een afwisseling van open veld op de droge ruggen. In de valleien bevinden zich de weiden en beemden, onderbroken met populierenrijen, hagen en knotwilgen. Tussen Zenne en Zoniën komen de steile zandhellingen voor, gedomineerd door de vele uitgestrekte bossen. Het gebied omvat naast een verscheidenheid aan elementen en patronen van landgebruik eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.