Erfgoedlandschap

Erfgoedlandschap Zwalmvallei ter hoogte van de Zwalmmolen

Erfgoedlandschap van 11-02-2016 tot heden

ID: 14907   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14907

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Zwalmvallei ter hoogte van de Zwalmmolen werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm' bij provinciaal RUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Rekegemstraat'.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met molenaarswoning

Rekegemstraat 28 (Zwalm)
Semi-gesloten hoeve met molenaarshuis, van de ertegenover gelegen watermolen, uit de eerste helft van de 19de eeuw en voorts aan twee zijden dienstgebouwen met schuur uit 1890, afgesloten door een bakstenen tuinmuur.


Watermolen Zwalmmolen

Rekegemstraat 29 (Zwalm)
Oorspronkelijk koren- en oliewatermolen, van 1891 tot 1964 in gebruik als graangemaal, intact 19de-eeuws molenmechanisme.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.