Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug

Beschermd monument van 30-10-1963 tot heden
ID: 1494   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1494

Besluiten

Pastorie Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1963  ID: 514

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug te Sint-Pieters-Rode, is beschermd als monument.Waarden

De pastorie met ingangspoort en brug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de :

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Pastoriedreef 10 (Holsbeek)
Omgracht domein met tweeverdiepingshuis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Poortgebouw met volutegevel en frontonbekroning uit einde 17de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie met tuin van de Sint-Pietersparochie

Pastoriedreef 10 (Holsbeek)
In 1690 gebouwde pastorie met omwalde tuin, 70 are, oeverbeplanting met oude knoteiken op de buitenzijde van de ringgracht.