Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug

Beschermd monument van tot heden

ID
1494
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1494

Besluiten

Pastorie Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1963  ID: 514

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Pietersparochie met ingangspoort en brug te Sint-Pieters-Rode, is beschermd als monument.Waarden

De pastorie met ingangspoort en brug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de :

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie met tuin van de Sint-Pietersparochie

Pastoriedreef 10 (Holsbeek)
In 1690 gebouwde pastorie met stenen brug en een poortgebouw van circa 1694 met een duiventil omgeven door omwalde tuin, 70 are, oeverbeplanting met oude knoteiken op de buitenzijde van de ringgracht.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Pastoriedreef 10 (Holsbeek)
Omgracht domein met tweeverdiepingshuis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Poortgebouw met volutegevel en frontonbekroning uit einde 17de eeuw.