Overgangszone

Watering De Holen: overgangszone

Overgangszone van 12-01-2017 tot 20-05-2020 (vernietigd)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
14963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14963

Besluiten

De Holen met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-2017  ID: 14384

De Holen met overgangszone
nietigverklaringen: 20-05-2020  ID: 14936

Beschrijving

Deze bescherming betrof de overgangszones bij het landschap De Holen. De bescherming werd nietig verklaard door het arrest nr. 247.608 van de Raad van State.

Deze overgangszones werden opgenomen omdat ondanks de verruiging en/of de omvorming naar landbouwgrond van een aantal percelen in het noordoosten en het zuiden van de watering, deze gebieden echter nog steeds verbonden zijn met de rest van de watering via de waterhuishouding en een structurele ondersteuning vormen van de erfgoedwaarde.

 Aanduiding van

Is de bescherming van

Watering De Holen

Neerpelt (Pelt)
Het gebied De Holen maakt deel uit van de Limburgse Kempen. Het betreft een voormalige watering die nu een 65 ha groot natuurgebied vormt in de gemeente Neerpelt. Het gebied wordt in het zuiden doorsneden door de spoorweg, die deel uitmaakt van de voormalige Ijzeren Rijn. De Holen is grotendeels beplant met populieren maar met verspreide open percelen, ruigte en loofbos. Het netwerk van aan- en afvoersloten dat aangelegd werd in functie van bevloeien is nog intact en wordt actief gebruikt bij de populierenteelt. In de voormalige watering liggen verschillende vijvers, deels gevoed door kwel.

Andere relaties

Is overgangszone van

Watering De Holen

Neerpelt (Pelt)