Vastgesteld varend erfgoed

Luxemotor Kludde

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14964   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14964

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft de Kludde. Dit schip is een luxemotor die in 1915 werd gebouwd op de scheepswerf Boot in Alphen aan de Rijn en vanaf 1930 in België voer.Waarden

sociaal-culturele waarde

Het schip getuigt van de leef- en werkomstandigheden in de binnenvaart.

industrieel-archeologische waarde

Dit schip is een luxemotor die in 1915 werd gebouwd op de scheepswerf Boot in Alphen aan de Rijn. Het voer vanaf 1930 in België.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kludde

Wijnegem (Antwerpen)
Kludde is een luxemotor die in 1915 werd gebouwd op de scheepswerf Boot in Alphen aan de Rijn en vanaf 1930 in België voer.