Wijnopslagplaats met pompen en wijnzuiveringsmachine

Beschermd monument van 17-03-2015 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Houtdok-Zuidkaai
Locatie Houtdok-Zuidkaai 32 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/11002/107.1
  • 4.01/11002/2462.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wijnopslagplaats

Houtdok-Zuidkaai 32, Antwerpen (Antwerpen)

De wijnopslagplaats werd in 1960 gebouwd voor de wijnopslag en -overslag in bulk.

Beknopte karakterisering

Typologieopslagplaatsen
Dateringna WO II

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige wijnopslagplaats, met inbegrip van twee pompen type Guinard, één pomp type Gasquet en een wijnzuiveringsmachine.

Waarden

De voormalige wijnopslagplaats, met inbegrip van 2 pompen type Guinard, 1 pomp type Gasquet en een wijnzuiveringsmachine is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De wijnopslagplaats is gebouwd in functie van de wijnhandel in bulk. Dergelijke wijnhandel heeft in Vlaanderen slechts gedurende een korte periode op grote schaal plaatsgevonden, met Antwerpen als een van de voornaamste havens voor deze handel. De wijnopslagplaats aan het Houtdok was de eerste in de Antwerpse haven, gericht op wijnopslag en -overslag in bulk. De wijnopslagplaats is in 1960 gebouwd door de Franse firma Pislor en de enige gekende opslagplaats van dit type in Vlaanderen. De utilitaire bedrijfsarchitectuur van het exterieur contrasteert sterk met het interieur, gekenmerkt door een tegelbekleding en een kleurrijke afwerking van het buizensysteem en leuningen. De skeletbouw van staal en beton met drie niveaus opslagtanks is integraal bewaard, met behoud van de tanks met glastegelbekleding en het vaste buizensysteem met regelkranen (waarvan enkele nog verzegeld door de douane), verluchtingsklep, toevoersysteem voor zwavel en afvoer per citerne. Interessant los materieel is bewaard, namelijk pompen voor de wijnoverslag (twee pompen type Guinard, 1 pomp type Gasquet) en de wijnzuiveringsmachine.

historische waarde

De wijnopslagplaats is een getuige van een evolutie in de wijntransportmarkt in de tweede helft van de 20ste eeuw, waarbij de wijnhandel in bulk kortstondig aan belang won. Kort na de bouw in 1960 kende de opslagplaats een enorm succes. De snelle evolutie van de 20ste-eeuwse wijntransportmarkt zorgde ervoor dat de wijnoverslag in bulk na enkele decennia achterhaald was, waarna de wijnopslagplaats in de jaren 1990 in onbruik geraakte. Het is eveneens een goed bewaard voorbeeld van de privatisering van de superstructuren van de Antwerpse haven, in functie van de modernisering van de haven in de naoorlogse periode.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.