Vastgesteld varend erfgoed

Motorjacht Elektra

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden

ID: 14967   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14967

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft het motorjacht Elektra. Het motorjacht Elektra werd in 1964 gebouwd bij Van de Voorde in Antwerpen. Het jacht is als varend erfgoed beschermd. Op ogenblik van de bescherming (2014): Meetbrief: BR 11180 B. Vlaggenbrief: A 779421.Waarden

historische waarde

Het motorjacht Elektra werd in 1964 gebouwd bij Van de Voorde in Antwerpen. Het is een voorbeeld van de verdere evolutie van de scheepsarchitectuur en bouw van plezierjachten in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog in functie van de toename van de vraag.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Elektra

Evergem (Oost-Vlaanderen)
Het motorjacht Elektra werd in 1964 gebouwd bij Van de Voorde in Antwerpen.


Andere relaties

Is gerelateerd aan

Motorjacht Elektra

Evergem (Oost-Vlaanderen)