Beschermd monument

Knotbomen van zomereik en delen van straten

Beschermd monument van 12-07-2010 tot heden

ID
150
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/150

Besluiten

Knotbomen van zomereik en delen van straten
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4729

Beschrijving

De bescherming als monument betreft een cluster van vier knotbomenrijen van zomereiken en delen van twee straten.Waarden

Vierenveertig knotbomen van zomereik (Quercus robur) en delen van twee straten zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
de knoteiken zijn een belangrijk beeldbepalend object in een relict van een kleinschalig landschap. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
de knoteikenrijen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
de knoteikenrijen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
de knoteikenrijen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Cluster van knoteiken

Balenbergstraat zonder nummer (Tremelo)
Deze cluster van knotbomen van zomereik (Quercus robur) bevindt zich grotendeels op het grondgebied van de Tremeloose, deelgemeente Baal. De bomenrijen vormen geen continue lijn, maar moeten gezien worden als verschillende rijen die verspreid van elkaar liggen. De bomen zijn een restant van een kleinschalig, door akkers gedomineerd landschap. De grootste knoteik heeft een stamomtrek van 2,18 meter op 1,50 meter hoogte en is 5 meter hoog (opname in 2009).