Unesco werelderfgoed bufferzone

Stadhuis Roeselare met belfort: buffer

Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden
ID: 15035   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15035

Beschrijving

Het stadhuis van Roeselare met belfort is erkend als werelderfgoed. Rondom het stadhuis werd deze bufferzone afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.Waarden


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Grote Markt 4 (Roeselare)
Nr. 4. Diephuis van drie bouwl. onder pannen zadeldak; afgeknotte puntgevel van 1921, toegeschreven aan R. Doom (Roeselare), ter vervanging van een geteisterde bepleisterde lijstgevel. Gele baksteenbouw op arduinen plint verlevendigd d.m.v. witte natuursteen voor o.m. lateien, horizontale banden, hoekblokken, aanzetstukken en zuiltjes. Gevelbreed steekbogig winkelraam in een geprofileerde nis ui


Burgerhuis naar ontwerp van A. Van Coillie

Grote Markt 5 (Roeselare)
Nr. 5. Breedhuis van drie trav. en drie bouwl. n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare), 1923. Combinatie van lijst- en geknikte topgevel afgezet met natuursteen onder decoratieve bekroning. Op de bovenverd., gestileerde Brugse trav. met gedrukte accoladeboog en maskerkop in de sluitstenen; ingeschreven rechth. vensters onder lateien met tandlijst en borstweringen in overhoeks verband; driezijdig balko


Burgerhuis naar ontwerp van A. Van Coillie

Grote Markt 6 (Roeselare)
Nr. 6. Diephuis met tuitgevel ontworpen door A. Van Coillie (Roeselare), 1921. Winkelhuis van drie bouwl. onder pannen zadeldak. Gediversifieerde geel-oranje baksteen, afgewisseld met natuursteen (en simili-?) o.m. voor de aanzetstenen, dekbanden, lateien, en arduin op de benedenverd. Brede winkelpui onder korfboog. Spaarveld van de bovenverd. gevat tussen pilasters onder een korfbogige muraalbo


Burgerhuis naar ontwerp van A. Van Coillie

Grote Markt 10 (Roeselare)
Nr. 10. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak; heropgebouwde topgevel n.o.v. A. Van Coillie van 1921. Afgeronde gevel met drie treden en ijzeren windvaan, gevat tussen boven de aanzet opgaande bekroningen. Parement van witte geglazuurde bakstenen, verfraaid met groene geglazuurde stenen, top heden gecementeerd. Gebruik van hardsteen. Winkelpui met centrale ingang. Gevelbre


Decanale kerk Sint-Michiel

Sint-Michielsplein zonder nummer (Roeselare)
Laatgotische kerk van 1504 met beschermde westtoren, ter vervanging van middeleeuws bedehuis dat in 1488 door troepen van Maximiliaan van Oostenrijk in brand werd gestoken. Tijdens de godsdiensttroebelen van de tweede helft van de 16de eeuw (1566, 1582) gebruikt als verblijfplaats voor doortrekkende legerbenden.


Gedenkmuur wederopbouw Roeselare

Grote Markt zonder nummer (Roeselare)
Gedenkteken ter herinnering aan de wederopbouw van Roeselare en de toewijding van de stad aan het Heilig Hart. De toewijding van de stad aan het Heilig Hart vormde het hoogtepunt van het feestjaar 1925. Op 21 juni 1925, zijnde de feestdag van het Heilig Hart, werd de gedenkplaat onthuld.


Herberg De Kroon

Grote Markt 8 (Roeselare)
Nr. 8. Vroegere, neogotisch getinte herberg z.g. "De Kroon" gebouwd in 1903 (cf. cartouche). Diephuis met gelede schoudergevel met fialen en bol- en eikelbekroning en pannen zadeldak. Gele baksteenbouw verlevendigd met oranje baksteen, witte natuursteen en arduin o.m. voor de plint. De brede Brugse trav. over drie verd. omvat een vernieuwd winkelraam in een korfboog; vier gekoppelde rondboogvens


Herberg en winkelhuizen

Grote Markt 1A, 2, 3 (Roeselare)
Breedhuizen onder pannen zadeldak met bepleisterde lijstgevels.


Hoekpand 1933 naar ontwerp van J. Hebbelynck

Sint-Michielsstraat 2 (Roeselare)
Nr. 2/ Motestraat. Hoekpand van 1933 n.o.v. J. Hebbelinck (Gent). Blokvormig volume op trapezoïdale plattegrond; drie bouwl. onder plat dak; vijf trav. + één trav. aan het Sint-Michielsplein + drie trav. met aansluitende lage garage aan de Motestraat. Gevel van geelbruine baksteen met opmerkelijk omlopend vensterregister; ramen van derde bouwl. alterneren er met bruine baksteen in horizontale la


Meubelfabriek Den Eik

Grote Markt 11 (Roeselare)
Nr. 11. Voormalige meubelfabriek z.g. "Den Eik". Diephuis met winkel en werkplaats gebouwd in 1922 (cf. topstuk) n.o.v. R. Doom (Roeselare) van 1921. Geknikte topgevel met gestileerde vleugelstukken en frontonvormig topstuk voorzien van opschrift omgeven door eikenbladeren. Gediversifieerde geel-oranje baksteen verfraaid met witte natuursteen o.m. voor lateien, reliëfs, erker, en arduin o


Neogotisch parochiehuis

Marie-Louise De Meesterplein 5, 6 (Roeselare)
Nr. 26. Neogotisch getint parochiehuis, (vermoedelijk eind XIX-begin XX); twee bouwl. onder pannen zadeldak met trapgevelrisaliet. Parement van rode baksteen met sierankers; gebruik van arduin voor plint, poortomlijsting, lateien en kruiskozijnen. Verticaliteit van de venstertrav. benadrukt door Brugse trav. met metselmozaïek in de spaar -en boogvelden. Opgeklampte deur met spitsbogig bovenlicht


Stadhuis Roeselare met belfort

Grote Markt 2 (Roeselare)
Het complex uit het derde kwart van de 18de eeuw en de 20ste eeuw ligt ten zuiden van de Grote Markt. In zijn huidige vorm, samenstel van het "Oude Stadhuis" van 1769-1771 met uitbreiding van 1924-1925. Totaalbeeld met recentere uitbreidingen: L-vormig bouwblok begrensd door Grote Markt, Zuidstraat en Botermarkt.


Winkelhuis

Grote Markt 12 (Roeselare)
Nr. 12. Breedhuis van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak, vlg. bouwaanvraag gedateerd 1920, mogelijk van de hand van A. Van Coillie (Roeselare), wijziging van bouwaanvraag van 1919. Lijstgevel met centraal dakvenster van rode baksteen verfraaid met witte natuursteen. Op de tweede bouwl., rechth. vensters in korfboognissen onder een doorlopende stenen waterlijst; centraal deurvenster


Winkelhuis 1922 naar ontwerp van V. Duyvewaardt

Zuidstraat 7 (Roeselare)
Nr. 5. Voormalig winkelhuis van 1922 (cf. gevelsteen), (fig. 328), n.o.v. V. Duyvewaardt (Roeselare). Breedhuis van drie bouwl. onder pannen zadeldak met twee natuurstenen topgevels waartussen op het gemeenschappelijke schouderstuk een kat prijkt (fig. 329); bolornament op de uiterste aanzetstenen. Cartouche met de initialen "DD" naar de opdrachtgever Denolf-Delbeke. Driezijdige erker op tweede


Winkelhuis In Sint-Michiel

Sint-Michielsplein 13 (Roeselare)
Nr. 13. Winkelhuis, voorheen "In Sint-Michiel" van 1932 n.o.v. J. Van Peteghem (Roeselare), (cf. ook opschrift); beeldhouwwerk van A.G. Dujardin (cf. opschrift); drie trav. en drie bouwl. onder plat dak. Bepleisterde art-decogevel met brede winkelpui bekleed met mozaïek van goudkleurige, azuur-, kobalt- en ultramarijnblauwe steentjes. Middentrav. benadrukt door trapezoïdale erker met bekronend s


Winkelhuis naar ontwerp van A. Van Coillie

Grote Markt 7 (Roeselare)
Nr. 7. Winkelhuis met nieuwe gevel en verbouwing n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare) van 1924, in hetzelfde jaar uitgevoerd (cf. consoles). Diephuis met puntgevel van drie bouwl. onder pannen zadeldak. Gele baksteenbouw verlevendigd d.m.v. arduin en witte natuursteen. Een brede steekboog omvat een vernieuwde winkelpui. Twee pilasters met decoratief metselwerk op natuurstenen gegroefde consoles, ve


Winkelpand naar ontwerp van V. Duyvewaardt

Zuidstraat 7 (Roeselare)
Nr. 7. Winkelpand van 1913 n.o.v. V. Duyvewaardt i.o.v. E. Denolf-Deckmyn. Breedhuis van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak. Gele bakstenen lijstgevel horizontaal geleed door banden van zwarte baksteen en doorlopende lekdrempels. Art-nouveaureminiscenties in de ingesnoerde korfboogvensters met geprofileerde aanzetstenen van arduin. Oorspronkelijk houtwerk. Heden tot cafépui verbouw