Beschermde archeologische site

Romeins castellum op het Loveld

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
15059
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15059

Besluiten

Romeins castellum op het Loveld
definitieve beschermingsbesluiten: 07-03-2017  ID: 14397

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Romeins castellum op het Loveld.Waarden

Het Romeins castellum op het Loveld is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

De datering en positie van het castellum op het Loveld in Aalter maken de archeologische site uniek. Vermoedelijk speelde deze een cruciale rol bij de uitbouw van het Romeins militair verdedigingssysteem in Vlaanderen in de 1ste eeuw na Christus. Enerzijds valt de oprichting van het kamp van Aalter Loveld veel vroeger dan de andere gekende castella, anderzijds bevindt het zich in het binnenland. Wat betreft de datering, is de vindplaats één van de weinige voorbeelden van vroege kampen waarvan voldoende bewijs aan de hand van opgravingen voorhanden is om met zekerheid de functie van castellum te bevestigen. Ook voor de periode 70-170 na Christus zijn in Vlaanderen weinig data voorhanden over Romeinse militaire sites. Op basis van datering in combinatie met de functie als castellum is de vindplaats dus als zeer zeldzaam te catalogeren. Door de goede bewaringstoestand bevat het bodemarchief van het castellum op het Loveld in Aalter waardevolle informatie over de oprichting, inrichting en organisatie van een Romeins castellum, die enkel via archeologisch onderzoek kan ontsloten worden. De meerwaarde van het castellum op het Loveld in Aalter zit vooral in de aanwezigheid van een relatief langdurige militaire occupatie binnen de regio. Het vertegenwoordigt van de lste tot en met de 3de eeuw de aanwezigheid van Rome in het gebied en kan als motor hebben gefungeerd voor de economische en culturele ontwikkelingen binnen dit gebied.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Romeins castellum op het Loveld

Loveldlaan (Aalter)
Deze archeologische zone betreft het Romeins castellum op het Loveld.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.