Beschermd monument

Parasoltaxus

Beschermd monument van 05-03-2015 tot heden

ID
15065
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15065

Besluiten

Parasoltaxus
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2015  ID: 5690

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parasoltaxus, met inbegrip van een cirkel met straal van 10 meter vanaf de stam.Waarden

De parasoltaxus, met inbegrip van een cirkel met straal van 10 meter vanaf de stam, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
De leeftijd van de snoeivorm is moeilijk in te schatten, maar gezien de omvang mag aangenomen worden dat de boom reeds een respectabele leeftijd heeft en deel uitmaakte van het erf dat zelf zeker teruggaat tot de 18e eeuw doch heden sterk verbouwd werd en niet meer over erfgoedwaarden beschikt. De historische eenheid met het erf is echter gebleven.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
De taxusboom is een zeer sterk uitgesproken beeldbepalend object, als hoogste, dikste en oudste van de ruime regio en door zijn uitgesproken kunstsnoeivorm.

volkskundige waarde

Deze parasoltaxus vormt een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een kunstsnoeivorm die in het verleden meer werd toegepast. Hij diende als zonnescherm in de privétuin. De specifieke beheervorm van het scheren van de kruin wordt nog steeds toegepast.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parasoltaxus

Kortenhoekstraat 111 (Aalst)
De parasoltaxus bevindt zich in een privétuin die deel uit maakt van een vroeger erf. De boom hangt deels over de afsluiting langs de Kortenhoekstraat. Het betreft een kunstmatig gevormde boom, meer bepaald een geschoren taxusboom, met een stamomtrek van 2,16 meter, een kruindiameter van 7,5 meter en een hoogte van 4 à 5 meter.