Beschermd monument

Vier hulsten

Beschermd monument van tot heden

ID
15068
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15068

Besluiten

Vier hulsten
definitieve beschermingsbesluiten: 21-03-2017  ID: 14402

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de vier hulsten met inbegrip van een zone er rond met straal van 9 meter zoals aangeduid op plan.Waarden

De vier hulsten zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

De vier hulsten behoren tot de dikste geregistreerde en mogelijk oudste hulsten van Vlaanderen en zijn zeldzaam omwille van hun omvang. Op basis van de gekende inventarisgegevens blijken er slechts enkele hulsten bekend met dergelijke afmetingen in Vlaanderen.
Veteraanbomen hebben specifieke kenmerken zoals het voorkomen van veel holtes, microhabitats, aantasting door zwammen,... Dit maakt hen een unieke habitat voor een aantal (soms) zeldzame (dier)soorten. Door deze eigenschap zijn de bomen eveneens belangrijk voor het natuurwetenschappelijk onderzoek.

historische waarde

De vier hulsten zijn op basis van historische kaarten vermoedelijk een relict van een oude hulsthaag, een typische afsluitingshaag in deze streek.
Al in 1934 zijn deze bomen uitvoerig onderzocht en opgemeten, onder andere door de landschapsschilder Emile Van Doren, en werden deze bomen gewaardeerd omwille van hun erfgoedwaarde.

esthetische waarde

De bomen hebben door hun voor hulsten uitzonderlijke omvang en leeftijd een bijzondere esthetische waarde. Hun groeivorm is representatief voor een uitgegroeide en op stam gezette haag.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vier hulsten

Meilweg zonder nummer (Genk)
In de Meilweg staan vier uitzonderlijk dikke hulsten: ze hebben omtrekken van 176 cm, 169 cm, 184 cm en 148 cm. Vermoedelijk is deze rij een relict van een vroegere haag, die uitgegroeid is.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.