Beschermd monument

Kasteel van Horst: wagenhuis en stalvleugel

Beschermd monument van 12-06-1986 tot heden

ID
1507
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1507

Besluiten

Kasteel van Horst: wagenhuis en stalvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-1986  ID: 2152

Beschrijving

De bescherming omvat het wagenhuis en de stalvleugel van het kasteel van Horst.Waarden

De voormalige wagenhuis- en stalvleugel van het kasteel van Horst is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Horst

Horststraat 28, 28A (Holsbeek)
Omwald feodaal kasteel met onregelmatige polygonale aanleg, voorzien van toegangspoort en vierkante zandstenen donjon met aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl, teruggaand op bouwfases uit de late 15de eeuw en vroege 16de eeuw; originele stucplafonds van Ian Christiaen Hansche bleven bewaard; waterkasteel met wagenhuis teruggaand op site van feodale motte met relicten van laat-middeleeuwse omgevingsaanleg; geen sporen barokke, classicistische of landschappelijke aanleg.