Overgangszone

Domein Puthof: overgangszone

Overgangszone van 21-03-2017 tot heden

ID: 15070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15070

Besluiten

Domein Puthof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-03-2017  ID: 14403

Beschrijving

Deze bescherming betreft de overgangszone rond het als monument beschermde domein het Puthof, namelijk het open landschap rond voornoemd domein.

In het inhoudelijk dossier wordt de bescherming als overgangszone als volgt gemotiveerd: "Een overgangszone wordt afgebakend om het open zicht op het domein het Puthof te bewaren en zodoende het behoud van de ruimtelijk-structurerende waarde te verzekeren."Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein het Puthof

Aarschotsesteenweg 223-227, 223C (Leuven)
Voormalig landgoed van de Leuvense architect Joseph Fran├žois Piscador, in het begin van de 20ste eeuw ingericht op een laatmiddeleeuwse walgrachtsite.


Andere relaties

Is overgangszone van

Domein Puthof

Aarschotsesteenweg 223-227 (Leuven)