Beschermd monument

Boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek

Beschermd monument van 31-03-2017 tot heden
ID: 15082   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15082

Besluiten

Hayesbos en Verrebeekvallei met arbeiderswoning en kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2017  ID: 14412

Beschrijving

Deze bescherming betreft de boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek, met inbegrip van het erf met bakhuis en steenput (volledig perceel).Waarden

De boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek, met inbegrip van het erf met bakhuis en steenput, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

ruimtelijk-structurerende waarde

De constructie markeert tevens een aantal specifieke cultuurlandschappelijke aspecten van de locatie met name de wegsplitsing met schuine hoek van het gekasseide bospad dat de verbinding .vormt tussen twee wegkapellen en de helling van het terrein. De schuur paalt immers aan dit pad en maakt hier een schuine hoek met de woning. Ook het hellend karakter van het terrein is afleesbaar uit de constructie van de schuur.

historische waarde

De woning van het type boerenhuis met aanpalende voormalige schuur en paardenstal vormt met het bijhorend bakhuis en de steenput een karakteristiek ensemble van landelijke architectuur daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Diverse bestanddelen ervan zijn voor een belangrijk gedeelte samengesteld uit authentieke vakwerkbouw. Als belangrijke relict van hout- en leembouw een representatieve en zeldzaam geworden getuige vormend van deze historische bouwtechniek in de Vlaamse Ardennen. Zowel typologisch als naar bouwkenmerken en voorkomen een zeer herkenbare landelijke architectuurvorm die sterk aanleunt bij de traditionele hoevebouw. Kenmerkend daarvoor is het contrast van gepikte elementen, onder meer van het stijl- en regelwerk van het vakwerk, met de gewitte gevels. Voorts is er nog gebruik gemaakt van traditioneel geschilderd houtwerk voor ramen, luiken en deuren en van een typische, rode pannen bedaking die deels oversteekt op houten schoren. De lage langgerekte woning, met naar oud gebruik naar het zuidoosten gerichte erfgevel, bewaart zijn gewelfde huiskelder onder opkamer en zoldering bestaande uit samengestelde balkenlagen.

esthetische waarde

Het betreft een historisch gebouwenensemble van het landelijke type met een opvallend pittoresk karakter. Dit komt niet enkel voort door de aard van de gebouwen, de onregelmatige vakwerkbouw, het typische kleurgebruik en onregelmatige grondvorm van de aanleg maar ook door het specifieke landschappelijke karakter van de omgeving. Binnen de context van het bos waar de gebouwen gelegen zijn, vervult het landelijk gebouwenensemble als het ware de functie van baken en herkenningspunt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek

Hayestraat 7 (Brakel)
Voormalig boerenarbeidershuis en naar verluidt ook boswachtershuis, deels opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, aangepast en uitgebreid in het vierde kwart van de 19de eeuw.