Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Beschermd monument van 31-03-2017 tot heden
ID: 15083   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15083

Besluiten

Hayesbos en Verrebeekvallei met arbeiderswoning en kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2017  ID: 14412

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle.


Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

architecturale waarde

Als eenvoudige rechthoekige betreedbare kapel, opgericht in 1910 of vroeger, in gewitte baksteenbouw met contrasterende zwarte elementen, diverse kruisen en gebruikelijke voorpuntgevel, is de religieuze functie van dit klein bouwkundig erfgoed zeer herkenbaar. Deze authentieke boskapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle beantwoordt hierbij architecturaal aan het traditioneel type kleine wegkapel. Ook het interieur is representatief voor dit gebouwtype met zijn gepleisterde overwelving, hier versierd met in een driehoek geschilderde Heilige Geestduif, boven een gemetst altaar op boog. De originele vloer met rode en grijze tegels bleef tevens behouden.

volkskundige waarde

De boskapel die tot voor kort uitgerust was met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle getuigt van de volksdevotie tot de Zwarte Madonna van Halle, voorwerp van een befaamd bedevaartoord. Ze verwijst tevens naar een specifieke Mariacultus in de vorm van Zwarte Madonna's waarvan de verering opklimt tot de middeleeuwen en die binnen het christendom een ruime internationale verspreiding kent. Het polychroom beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle hoort als cultuurgoed bij de kapel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
Kleine rechthoekige wegkapel, gelegen in Hayesbos aan gekasseide voetweg achter nummer 7. Verankerde en gewitte baksteenbouw op gepikte plint onder zadeldak (leien); volgens kadasterarchief van 1910.