Beschermd monument

Sint-Jozefskapel met twee opgaande linden

Beschermd monument van 31-03-2017 tot heden

ID
15084
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15084

Besluiten

Hayesbos en Verrebeekvallei met arbeiderswoning en kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2017  ID: 14412

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Jozefskapel met twee opgaande linden als kapelbomen.Waarden

De Sint-Jozefskapel met twee opgaande linden als kapelbomen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

architecturale waarde

Als klein religieus bouwwerk is deze eenvoudige landelijke wegkapel in baksteenbouw typologisch, stilistisch, naar vormgeving en materiaalgebruik representatief voor de tweede helft van de 19de eeuw. De Sint-Jozefskapel is van het type wegkapel waarvan de gebruikelijke voorpuntgevel geopend is door een rondboog afgesloten door ijzeren hekwerk. Karakteristiek is de flankering van de voorgevel door pilasters en de verwerking van grijze bakstenen voor accentuering van decoratieve details in de voorgevel. Typerend is de afwerking van de dakoverstek met een decoratief uitgesneden houten rand. Het beeld van Sint-Jozef als patroon van de Goede Dood en het altaar zijn als oorspronkelijke vaste uitrusting onlosmakelijk gelieerd aan de kapel.

culturele waarde

De oprichting van de kapel behoort tot een verspreid fenomeen op het platteland voortvloeiend uit het katholieke reveil van de 19de eeuw. De toewijding aan Sint-Jozef getuigt van de opbloei van de verering van deze heilige in de tweede helft van de 19de eeuw. Traditioneel voor een cultusplaats is de kapel vergezeld van lindebomen.

volkskundige waarde

ter verering van een populaire heilige gebouwd op initiatief van particulieren. Het is een materiƫle getuige van het volksgeloof en van het volkse gebruik om bij bezoek van dergelijke cultusplaats om bescherming te verzoeken.
Het patroonschap van de Heilige Jozef is hier gelieerd aan een zeer specifieke verering, namelijk de aanroeping voor een goede dood. Het blauw-wit geschilderd altaar en gepolychromeerde beeld van de Heilige Jozef behoren als cultuurgoed bij de kapel.
De kapelbomen van linden vormen samen met de kapel een beeldbepalend object op een kruispunt van wegen. De kapelbomen vormen een eenheid met de kapel. Linde is een boomsoort die traditioneel bij kapellen wordt aangeplant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jozefskapel met linden

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
Wegkapel aan de rand van Hayesbos, gelegen onder hoge linden. Rechthoekige bakstenen wegkapel op sokkel, uit de tweede helft van de 19de eeuw met pannen zadeldak met decoratief ijzeren kruis.

Is de omvattende bescherming van

Twee opgaande linden bij kapel

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
De twee opgaande linden staan achter de Sint-Jozefskapel. Deze kapel staat op de splitsing van de Hayestraat met een losweg.