Milanenkapel met kapelhof en dreef

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-05-2017 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Bellegemstraat, Kapel Milanendreef, Kapel Milanenstraat
Locatie Bellegemstraat, Kapel Milanendreef, Kapel Milanenstraat (Zwevegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/34042/103.1
  • 4.02/34042/605.1

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde linde bij de Milanenkapel

Bellegemstraat zn. (Zwevegem)

Bij de Milanenkapel staat een beeldbepalende gekandelaarde kapellinde waarvan in de kroon vier zware en negen kleine gesteltakken vertakken.

Kapel Milanen

Bellegemstraat 1, Zwevegem (West-Vlaanderen)

Neogotische kapel gebouwd in 1846-1847 in opdracht van Baron Félix de Béthune en naar ontwerp van Jean Baptist (de) Béthune.

Kapel Milanendreef

Kapel Milanendreef zn (Zwevegem)

De Kapel Milanendreef bewaart een lang en recht tracé van een vroegere dreef uit de omgeving van het voormalige kasteelgoed van Zwevegem, leidend naar de portaalzijde van de Milanenkapel

Beschrijving

Deze bescherming betreft de reeds als monument beschermde Milanenkapel en kapellinde, alsook het kapelhof en de dreef met omgaande wegenis.

Waarden

De kapelhof en de dreef met omgaande wegenis zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De deels bewaarde haagstructuur met smeedijzeren poortje rondom de Milanenkapel verwijst naar de typologie van een omhaagd en afgesloten kapelhof. Een besloten hofje vormt tevens een religieus en Marlaal symbool.
De huidige dreefstructuur vormt een restant van een vroegere ruimere drevenstructuur, gerelateerd aan de kasteelomgeving van de heerlijkheid "Ten Kasteele". 18de-eeuwse kaarten tonen de ligging van de kapel aan een kruising van dreven, in de nabijheid van het kasteel. Bij de bouw van de nieuwe kapel in 1846-1847 bleef deze beeldbepalende inplanting bewaard.
De Milanenkapel met kapelhof en de dreef maken deel uit van een oude processieweg of kruisweg, met kapelbomen en hoekbomen. In de dreven rond de kapel werd bij hetjaarlijkse wijdingsfeest van 8 september Milanenkermis gevierd. Dat de dorpskermis hier aanvankelijk gehouden werd wijst op het belang van de Milanenkapel en haar omgeving.
Het noordelijke eindpunt van de dreef is nog bewaard als voetwegverbinding, die een informele voortzetting kent over de resterende dreefstructuur. Dergelijke trage wegverbindingen hebben tevens een belangrijke sociale functie. Het wandelen langs de Kapel Milanendreef, al dan niet in combinatie met een bezoek aan de kapel, is op vandaag nog steeds een begrip.

ruimtelijk-structurerende waarde

Het kaarsrechte, zeshonderd meter lange, noord-zuid georiënteerde tracé van de dreef leidt naar de portaalzijde van de Milanenkapel en biedt een prominente zichtas op het klokkentorentje van de kapel. Vanuit de dreef wordt de aandacht van de wandelaar getrokken op de hoge puntgevel met torentje en lancetvensters. Dat de kapel met een knik op de dreef staat, bevordert het perspectief erop, en zorgt ervoor dat het speelse volumespel van de kapel kan geapprecieerd worden vanuit de dreef. De inplanting aan een kruising van straten en dreven zorgt ervoor dat de kapel met torentje van alle zijden de aandacht trekt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.